www.archive-hu-2013.com » HU » S » SARKOZYBIO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 111 . Archive date: 2013-07.

 • Title: Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért
  Descriptive info: .. Főoldal.. Bemutatkozunk.. Sárközy Péter.. Öko-adatbázis.. Bio-kiadványok.. Bio-klubok.. Tápanyag-utánpótlás.. Kárpát-medencei ÖKO.. Nagybani biopiac alapkőletétele.. A hazai ökogazdálkodás egyik kritikus pontja, hogy a Magyarországon megtermelt bioélelmiszerek nem jutnak el a magyar fogyasztókhoz.. Nem sikerült kiépíteni a biopiacok országos hálózatát.. A vegyszermentesen megtermelt egészséges élelmiszerek éppen azokhoz nem jut el, akik leginkább fogyasztani szeretnék, vagy akiknek fogyasztani kellene.. Egyre többen ismerik fel, hogy a magyar mezőgazdaság megújulási folyamatához az ökogazdálkodásnak és a biokultúra mozgalomnak is csatlakozni kell.. Bővebben.. Könyvismertető.. Általánosan elfogadott álláspont, hogy csak a tápanyagokban, szervesanyagban gazdag, talajlakó élőlényekkel benépesített élő talaj biztosítja az egészséges növényi és állati termékeket, és a táplálékláncon keresztül a betegségeknek ellenálló, egészséges emberi életet.. A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítvány a gazdálkodást segítő Biogazda füzetek sorozatban jelentette meg a.. Kőzetek és ásványok az ökológiai talajjavításban.. c.. könyvet.. A kiadvány részletesen foglalkozik az ökorendeletnek a talaj termékenységének, biológiai aktivitásának fenntartását szabályozó előírásaival, a talajjavításban engedélyezett anyagokkal, különös hangsúllyal a hazánkban bányászott és forgalmazott kőzetekkel, ásványokkal pl.. alginit, zeolit, agyagásványok (bentonit, kaolinit, illit), vulkáni kőzetporokkal (bazalt, perlit, diatomit, mészkő, dolomit, tőzeg) , ezek alkalmazásának módozataival, dózisával, hatásával.. A kőzetek, ásványok, kőporok mezőgazdaságban történő alkalmazásának lehetőségei ezért is kevésbé ismertek, mivel ezek egy más szakma, a geológia és a bányászat tudományába tartoznak.. Bár egyes kőzetek, mint pl.. a márga, tőzeg talajjavítási célú alkalmazása több ezer évre tekint vissza, sem az agrármérnökök, sem a gazdák nem rendelkeznek kellő információval a kőzetek hatásmechanizmusáról.. A kiadvány ebben kíván segíteni, hogy az ökogazdálkodók bővíthessék ismereteiket a gazdálkodásban talajjavításra, a talajok biológiai aktivitásának növelésére számításba vehető, engedélyezett, az ökorendelet mellékletében szereplő anyagok tulajdonságáról, talajban betöltött szerepéről.. A mintegy 140 oldalas kiadvány közel ötvenféle kőzet és ásvány talajjavítási hasznosítási lehetőségeit tárgyalja.. A kiadvány megrendelhető a Sárközy Péter Alapítványnál 1 000 Ft áron (2081 Piliscsaba, Wesselényi u.. 10.. , tel.. : 06-26/373-743, e-mail:.. alginit@freemail.. hu.. )  ...   emlékülésről készült beszámoló az ÖMKi honlapján (www.. biokutatas.. hu).. 2010.. évi mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés.. mérlegbeszámoló (pdf).. közhasznúsági jelentés (pdf).. Beszámoló a Piliscsaba és Környéke Lisztérzékenyek Klubjának 2011.. évi tevékenységéről.. Minden év végén rövid összegzést készítünk klubunk életének főbb eseményeiről és tapasztalatairól.. Most is ezt szeretném tenni, hiszen a 2011.. év élményekben gazdag volt mindannyiunk számára.. Nemcsak azért, mert több sorstársat ismerhettünk meg, hanem ezzel párhuzamosan sok hasznos ismeretre és tapasztalatra is szert tehettünk, részint szakértők bevonásával, részint tagjaink aktív és önzetlen közreműködésével.. A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége (KÖSZ) megalapítása.. A Kárpát-medence a világ különleges adottságú területe.. Olyan értékes talajtani, éghajlati, vízrajzi adottságokkal rendelkezik, ahol a jó minőségű termékeny talajok egyedülálló minőségű élelmiszer előállítására alkalmas.. A Földön kevés olyan hely maradt, ahol még jó minőségű, termékeny, vegyszerekkel kevésbé fertőzött talajok vannak, ahol még lehetséges az egészséges élelmiszer megtermelése.. Táplálékallergia Klub.. Klub a táplálékallergiások, lisztérzékenyek részére Piliscsabán.. Mi az alginit?.. Az alginit fosszilis alga biomasszából, elmállott bazalttufából és mészből álló nagy szervesanyag tartalmú talajjavító ásványi anyag, mely 3-4 millió évvel ezelőtt keletkezett egykori vulkáni krátereket kitöltő tavakban.. Természetes eredetű, magas humusz-, mész- és agyag- (montmorillonit) tartalmú, laza földszerű anyag, mely gazdag mikro- és makroelemekben.. Kiváló, komplex hatású talajjavító és növényvédő anyag.. A forgalomba hozatali engedély mellett az alginit rendelkezik a biogazdaságban is ajánlott minősítő tanúsítvánnyal.. Az adott összetételben a világon csak a Kárpát-medencében található és csak Magyarországon, Pulán és Gércén bányászott talajjavító, talaj- és növénykondícionáló anyag immár 23 éve bizonyítja különlegesen kedvező hatását.. Sárközy Péter írásai.. Az extenzív, főleg magyarul: külterjes gazdálkodás még ma is számos szónoklatban lekezelő, becsmérlő mellékízt kap.. Akár a paraszt elnevezés, amelyről a letűnt rendszer enyhítő-díszítő jelzői (dolgozó paraszt, munkás-paraszt szövetség stb.. ) se tudták az elmaradottság ragadványait levakarni.. (Bezzeg az angol farmer , a német Bauer megtisztelő cím.. Honlapunk a Nemzeti Civil Alap támogatásával készült.. Design: Mihalec Hedvig, 2006..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért
  Descriptive info: Éves tevékenységeink.. Az alapítvány bemutatása.. Sokak bíztatásával és támogató egyetértésével, Dr.. Solti Gábor kezdeményezésére.. Sárközy Péter professzornak.. a Biokultúra Egyesület (ma:.. Magyar Biokultúra Szövetség.. ) egyik alapítójának és örökös tiszteletbeli elnökének emlékére, a magyar mezőgazdaság, azon belül a biokultúra ügyét állhatatosan szolgáló szellemiségének fenntartására alapítványt hoztunk létre.. Az Alapítvány kezelő szerve.. Az Alapítványt a 3 tagú kuratórium képviseli.. A kuratórium tagjainak száma növelhető.. A kuratórium tagjai az alapító kijelölése alapján a következők:.. Elnök:.. dr.. Solti Gábor (2081 Piliscsaba, Wesselényi u.. Tagjai:.. Bodnár György (4066 Tiszacsege, Kossuth u.. 18.. ) és Ifj.. Sárközy Péter (2161 Őrbottyán, Nyár u.. 7710.. Solti Gábor.. Bodnár György.. Ifj.. Sárközy Péter.. Az Alapítvány elsődleges célja.. a dr.. Sárközy Péter professzor által is kijelölt úton és elviség szerint a biokultúra nemes ügyének sokrétű támogatása.. Ennek megvalósítása érdekében az Alapítvány feladatának tekinti a biokultúra terjesztését és ezzel kapcsolatos kiadványok kiadását, kiállítások, konferenciák, tanfolyamok, találkozók rendezését, ösztöndíjak, pályázatok alapítását, az ökogazdálkodás, feldolgozás, forgalmazás növekedésének  ...   óta az alábbi projekteket hajtotta végre:.. Összegyűjtötte és 1000 példányban kiadta a magyarországi ökogazdálkodók termelői listáját.. Elindította a szakmai ismeretek átadását célzó.. Biogazda füzetek.. sorozatot, melyből eddig 4 számot jelentetett meg, egyenként 1000 példányban.. A szaklapokban eddig 45 szakcikket jelentettünk meg.. Együttműködés a Bioterra, a Romániai Biogazdálkodók Egyesülete által az ökológiai gazdálkodás terén lévő európai uniós pályázati lehetőségeket megismertető, valamint a pályázatok elkészítéséhez szükséges ismeretek megszerzése c.. projekttel.. Ökögazdálkodásra történő átállásra való felkészítés (Szerbia-Montenegró, Románia).. Ökogazdálkodásra történő felkészítés, távoktatás (Biogazda tanfolyam).. Egészséges élelmiszer fogyasztás előnyeinek megismertetése (Bioéletmód I-II.. tanfolyamok [60-60 órás] jegyzet kiadása).. Bioélelmiszer piaci forgalmazása (Újpesti piac megszervezése).. Svájcba és Romániába szervezett 10-10 napos szakmai tanulmányutat 9, ill.. 10 fő részvételével.. A tanulmányutakon 1-1 fő egyetemi hallgatónak biztosítottunk ösztöndíjként részvételt.. Egyetemi diplomamunkák elkészítéséhez konzulensi, szakmai támogatás.. Az alapítvány a tevékenység megismertetésére, partnerkapcsolat kialakítására két hírlevelet jelentetett meg.. Az alapítvány minden tevékenysége közhasznúságunkból adódóan nyilvános, mindenki számára hozzáférhető.. Ezek megtekinthetők az.. Éves beszámolók.. ban.. lap elejére..

  Original link path: /bemutatkozunk/bemutatkozunk.html
  Open archive

 • Title: Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért
  Descriptive info: Élete.. Írásai.. Emlékérem.. Emlékülések.. Kitüntetettek.. Sárközy Péter professzor.. (1919-2000).. (Czindner Antal Munkácsy-díjas szobrász rajza)..

  Original link path: /sarkozy/sarkozy.html
  Open archive
 •  

 • Title: Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért
  Descriptive info: Bioéletmód.. Öko adatbázis.. Bio (Öko) Könyvtár és Dokumentációs Gyűjtemény.. A Sárközy Péter Alapítvány kialakította a Bio (Öko) Könyvtár és Dokumentációs Gyűjteményét, melyet folyamatosan bővít, rendszerez és karban tart.. Célja, hogy elősegítse a biokultúra, a bioéletmód megismertetését, elterjesztését, a biogzdálkodás méretének növelését, a határon túli ökoszervezetek kapcsolatának ápolását, az öko-témájú oktatási, kutatási tevékenységet.. A gyűjtemény kialakítását az alapítvány 2004 elején kezdte meg, bővítése a támogatások függvénye.. A gyűjtemény az alábbi önálló egységekből áll:.. Bioállattartás 2006.. Magyarország ökogazdálkodása 2006.. Sárközy Péter szakirodalmi és közírói munkáinak gyűjteménye.. Az alapítvány eddig 10 könyvet, 502 cikket gyűjtött be és rendszerezett.. Bővebben: Sárközy Péter írásai.. Magyarországon megjelent bio, öko témájú kiadványok, könyvek gyűjteménye.. Letölthető:.. szakirodalom.. doc.. Biokultúra Tájékoztató és újság.. 1984 óta megjelent példányainak, cikkeinek tematikus kigyűjtése,  ...   tematikus rendezése.. bioterra_bibliografia.. doc.. Magyarországon megjelent bio (öko) témájú cikkek gyűjteménye, tematikus feldolgozása.. A cikkeket a folyóiratoknál alkalmazott tematika, illetve megjelenési helyek alapján rendszerezzük.. Bio (öko) tanulmányok, szakdolgozatok, kéziratok.. A gyűjteménybe az ökológiai témájú kéziratos tanulmányokat, jegyzeteket, egyetemi szakdolgozatokat, tudományos diákköri dolgozatokat gyűjtjük.. Letölthető:.. bio_diplomadolgozatok.. Termelők, feldolgozók, integrátorok adatai.. A gyűjteményben szerepelnek az ökogazdálkodók, vállalkozók legfontosabb adatai.. 2002 és 2004-ben jelentettük meg a Termelői listát, 2004-ben mintegy 1200 címmel.. Bioboltok, piacok, bioéttermek címei.. Ebben a gyűjteményben a bioboltok, piacok, éttermek címei, ismertetői, adatai szerepelnek.. biopiac_irodalom.. Bio (öko) nemzetközi információk.. Nemzetközi szervezetekről (pl.. IFOAM, FIBL) származó információk gyűjteménye.. Ökojogszabályok, feltételrendszerek a világból és itthonról.. Öko (bio) honlapok.. Bővebben:.. Alginit.. , ezen belül letölthető:.. Ajánlott irodalom.. ,.. Alginit az ökológiai gazdálkodásban.. és.. Gyógyító kőzetek..

  Original link path: /bioadatbazis/okoadatbazis.html
  Open archive

 • Title: Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért
  Descriptive info: Könyvek.. Folyóiratok.. Cikkek.. Solti-adattár.. Magyar ökokiadványok, biokönyvek, füzetek.. Magyarországon az 1980-as évek második felétől indult meg a jogszabály által szabályozott, szigorú feltételrendszer alapján az ellenőrzött bio (öko) organikus gazdálkodás.. Ekkor már ötven, száz év telt el azóta, amikor még ismerték a vegyszermentes gazdálkodás módszereit, amikor még ha nem is így nevezték biogazdálkodást folytattak.. Az agrárképzésben is a monokultúrás, intenzív vegyszeres gazdálkodás vált uralkodóvá.. A környezetkímélő ökológiai gazdálkodást ismertető szakkönyvek, cikkek csak elvétve voltak.. Ugyanakkor egyre nagyobb az igény a biogazdálkodás ismeretei iránt.. És nem csak az általános ismereteket adó, biokertekben alkalmazható, de speciális szakmai ismereteket adó növényvédelmi, termesztéstechnológiai szakkönyvek iránt is.. Az agráregyetemeken is egyre többen választják diplomamunkaként az öko témát.. Ezeket az igényeket kielégítendő szükséges volt egy olyan öko (bio) szakmai bibliográfiát összeállítani, mely segítheti a gazdálkodókat, feldolgozókat, fogyasztókat, kutatókat, oktatókat, hallgatókat.. Ugyanakkor nem egyszerű feladat, hogy egy ilyen könyvtárba mi kerüljön.. Ehhez kell az a szakmai, jogi ismeret, mely alapján elkülöníthetők a valódi ökológiai szakmai ismereteket adó kiadványok a nem ilyen ismereteket adó könyvektől.. Öko, ökológiai, bio, biológiai, biotechnológia, öko-fiziológia, bio-medicina, bio-energia, bioáramok, bioipar, bio-ekonómia, bio-ökológia, bioszféra, biodinamikus, organikus, szervesgazdálkodás stb.. Olyan kifejezések, melyek egy ökogazdálkodásban, ennek jogi szabályozásában nem jártas könyvtári szakembert elbizonytalaníthat a katalogizálás során.. Ezért is fordult az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítványhoz, hogy állítsa össze a hazai, magyar nyelvű öko (bio) gazdálkodással kapcsolatos kiadványok, könyvek, füzetek jegyzékét.. Az ökogazdálkodás speciális szakmai ismereteket igénylő gazdálkodási forma, mellyel foglalkozó szakmai kiadványok is a gyors tájékozódás és hozzáférhetőség érdekében a könyvtári rendszerekben is külön elbírálást igényelnek.. A magyar öko(bio) irodalom története.. A magyar agrár-szakirodalomnak évszázadokra visszanyúló hagyománya van, igazolva a Kárpát-medencében élő magyarságnak a talajművelésben, növénytermesztésben, állattartásban, feldolgozásban, tartósításban kimagasló tudását.. Ezek a könyvek, folyóiratok a 19.. század végéig, illetve a 20.. század elejéig a bio(öko) gazdálkodás irodalmának az ősei voltak, hiszen hál Istennek, ismeretlen volt akkoriban még a génmódosítás, az ionizációs besugárzás, a szintetikus növényvédő szerek, gyom-, illetve rovarirtók, hozamfokozók, melyek idegenek a természet organikus rendjétől és az egészséges élettől.. Magyarországon a 20.. század végétől, 1983-tól megindult biomozgalom eredményeként megjelent szakcikkek előtt alapművek voltak Raoul Francénak a föld és a növények életéről, illetve a kerti sétákról írt könyvei.. Hosszú évtizedek után, 1981-ben fordították le Alwin Seifertnek a Kertészkedés mérgek nélkül c.. könyvét.. Az igazi áttörést a Biokultúra Egyesület elődjének, a Bio-Klubnak megalakulása hozta.. A vegyszer nélküli tudatos biogazdálkodás alapja a szakismeretek megszerzése.. Ennek úttörői voltak a Biokultúra Egyesület megalapítói: Seléndy Szabolcs, dr.. Sárközy Péter, Frühwald Ferenc, dr.. Győrffy Sándor, dr.. Mezei Ottóné, dr.. Surányi Dezső.. Seléndy Szabolcs szerkesztőként 1983-tól a Kertészet és Szőlészet Biológiai kertművelés és környezetünk rovatában rendszeresen közölte a biogazdálkodással kapcsolatos cikkeket, megalapozva a téma hazai szakirodalmát.. A kiadók közül az akkor még Mezőgazdasági Kiadó keretében megalakult Planétás GMK vállalta fel a Biofüzetek és néhány bio témájú könyv kiadását.. A sorozatszerkesztő Lelkes Lajos és Wenszky Ágnes gondozásában a sorozat 30 füzete jelent meg.. Sajnos ezek már csak mint különleges megbecsült ritkaságok magánkönyvtárakban találhatók meg.. A teljes sorozat még a Biokultúra Egyesület könyvtárában sincs meg.. A sorozat első 4 füzetét Seléndy Szabolcs írta.. Lelkes Lajos és Wenszky Ágnes később sem vált hűtlenné az ökológiához.. Már mint a Mezőgazda Kiadó tulajdonosa, Lelkes Lajos vállalta fel a Biogazda kiskönyvtár sorozat megindítását, melynek már 5 kötete megjelent.. A teljes sorozat megálmodója, sorozatszerkesztője, Seléndy Szabolcs terve szerint a kiskönyvtár 32 kötetből fog állni.. A szerkesztő itt is Wenszky Ágnes.. A Biokultúra Egyesület a német Leben und Umwelt és a Buntstift a.. v.. alapítványok támogatásával nagy vállalkozásba fogott.. 1993.. és 1995.. között  ...   fiókokban.. A Biokultúra Szövetség 2007-ben Alexa László Komposzt kalauzával újra indítja a Biokultúra füzeteket.. 2000 első évtizedének második felében Magyarországon már az Európai Unióban alig néhány olyan szakkönyv jelenik meg, mely segíthetné az ökológiai gazdálkodókat, vagy az erre a gazdálkodásra átállókat.. Talán ez is oka lehetett, hogy ebben az időben csökkent az ellenőrzött ökogazdálkodás területe.. A Szaktudás Kiadó Ház 1997-ben kiadott Seléndy Szabolcs: Biogazdálkodás.. könyvét Seléndy Szabolcs és Solti Gábor írta át és adta ki a kiadó Ökogazdák kézikönyve címmel 2005-ben.. A Mezőgazda Kiadó 2008-ban Biokertészkedés címmel adta ki Tamás Enikő Biokertészek c.. A Szaktudás Kiadó Ház karolta fel és adta ki Radics László és szerzőtársainak munkáit, melyekkel az ökológiai oktatást, továbbképzést segítették.. Ebből az időből megemlíthetjük még Holb Imre, Budai Csaba, Roszik Péter és szerzőtársaik ökológiai növényvédelemmel, Mátray Árpád, Szalay István, Seregi János, Bodó Imre állattenyésztéssel, állatgyógyászattal foglalkozó kiadványait.. Az egészséges táplálkozás témakörben Katona Zsuzsanna, Ránky Edit és Frühwald Ferenc könyvei, írásai segítettek a bioélelmiszerek fogyasztását népszerűsíteni.. A bio témájú folyóiratok közül még mindig a Biokultúra a vezető újság, annak ellenére, hogy ma már csak a címében a régi.. Azzal, hogy a kiadó a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft főszerkesztője a Kft.. vezetője, a lapmenedzser a szerkesztő bizottság és a rovatvezetők többsége a cég dolgozói, inkább üzemi lap lett.. Szerencsére a cikkel minőségében nem történt jelentős romlás, de azzal, hogy jelenleg már csak kéthavonta jelenik meg, ugyancsak csökkent a gazdálkodók szakmai információkhoz jutásának lehetősége.. A biomozgalomnak pedig már csak a szövetség hírlevele maradt.. Az agrárlapok közül ki kell emelni az Őstermelőt.. Következetesen, elkötelezetten minden lapszámban közöl ökológiai témájú cikket, cikkeket, az utóbbi időben pedig felvállalta a Seléndy Szabolcs által szerkesztett BioPORTA-t.. (Korábban ez a Magyar Mezőgazdaság mellékleteként jelent meg.. ).. Újabb kiadóként a piliscsabai Kétezeregy Kiadó jelentet meg a neves élelmiszertanács-adó-gyógyszerész, Benda Judit gondozásában a helyes táplálkozásról, az élelmiszerekben lévő veszélyekről könyveket.. Egyre nagyobb igény és szükség lenne a ma már közel húsz ökológiai kutatással is foglalkozó kutatóhely munkájának koordinálására, eredményeinek közreadására.. Ebben úttörő szerepet vállalt és vállal fel jelenleg is a Biokultúra, a biogazdálkodók, környezetkímélők, egészségvédők szakfolyóirata, mely ma már országos hálózatban Seléndy Szabolcs szerkesztésében jelenik meg.. (1984-2000.. közötti számokban megjelenő cikkek tematikus kigyűjtését elkészítette az Egyesület.. ) A lap jellegénél fogva azonban nem vállalhatja fel a tudományos műhelyek ökokutatási eredményeinek közreadását.. Ma már egyre több szinte az összes hazai agrárszaklap több-kevesebb rendszerességgel helyt ad az ökogazdálkodással, a bioéletmóddal, egészséges táplálkozással kapcsolatos témájú cikkeknek.. Összeállításunkban bár igyekeztünk minden olyan művet feltüntetni, mely az öko (bio) gazdálkodással kapcsolatos, illetve az egészséges életmód és a bioélelmiszerek kapcsolatával foglalkozik, de nem törekedhettünk a teljességre.. Ha valakinek birtokában van vagy ismer olyan kiadványt, melynek ebben az összeállításban helye van, kérjük jelezze ezt a Sárközy Péter Alapítványnak.. A listára felvettük a nagyon szép kivitelű, biokertészkedésről szóló könyveket is.. Ezeket azonban csak gyakorlott, hozzáértő gazdálkodóknak ajánljuk, akik már szakértelemmel tudják a valódi bio (öko) ismereteket kiválasztani.. Ezek a könyvek igényesen szerkesztett, nagyon szép képekkel, rajzokkal illusztrálva éppen a kezdő, a biokertészkedés iránt érdeklődőket célozzák meg.. Ezen könyvek szakmai tartalma nem minden esetben felel meg az öko (bio) gazdálkodás feltételrendszerében foglaltaknak.. Ahogy dr.. Győrffy Sándor írta a Becsap a cím c.. glosszájában (Biokultúra 1997.. VIII.. évf.. 7-8.. ):.. veszélyes becsapni a kertészkedőket , csak a feltételeket betartó termelők kérhetnek ellenőrzött termékeikre minősítést, hogy biotermékként forgalmazhassák kertjük gyümölcseit.. Javasoljuk ezeket a könyveket, de csak a már felkészült, az öko (bio) gazdálkodás feltételrendszereit jól ismerőknek, akik ha nem is szép képekkel díszített, de a szakmai feltételeknek megfelelő könyvekből szerezték tudásukat.. Tehát fordítva.. A biokertészek ne ezekkel kezdjék.. Ezekkel folytassák..

  Original link path: /biokiadvanyok/kiadvanyok.html
  Open archive

 • Title: Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért
  Descriptive info: Pilisi Biokertész Klub.. Bio klubok.. Az alapítvány klubjai, szervezetei:.. Táplálékallergia Klub.. Táplálékallergia és lisztérzékeny Klub.. A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítványhoz csatlakozott a piliscsabai Táplálékallergia és lisztérzékeny Klub.. A klub vezetője Salgó Nemes Katalin gyógyszertári szakasszisztens.. Az alapítvány a Pilisi Biokertész Klub mellett tapasztalataival, jogi személyiségi státuszával, pályázati lehetőségek biztosításával, szervezéssel, a honlapjával segíti a klub működését..

  Original link path: /klubok/bioklubok.html
  Open archive

 • Title: Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért
  Descriptive info: Tápanyag-utánpótlás.. A talaj.. A törvény szerint a talaj: a Föld szilárd felszínének élő közepe, amelynek a legfontosabb tulajdonsága a termékenység, feltételesen megújuló erőforrás.. A Föld képének ez a legkülső szilárd rétege, takarója, amely a növények termőhelyéül szolgál.. Alapvető tulajdonsága a termőképessége, életereje, biológiai aktivitása, vagyis az a képessége, hogy kellő időben és szükséges mennyiségben képes a növényeket ellátni vízzel, tápanyagokkal, makro- és mikroelemekkel.. Olyan természeti erőforrás, amely az élő és az élettelen földtani természettel, vízzel és a levegővel szoros kölcsönhatásban van.. A talaj az egyetlen szilárd természeti erőforrás, amely megújulni képes.. Ha védjük a pusztulástól, az eróziótól, az elsavanyosodástól, fenntartjuk biológiai aktivitását, az élővilágát, megőrizzük szerkezetét, pótoljuk a növénytermesztéssel kivont humuszt, a makro- és mikroelemeket, akkor a talaj képes újra és újra megújulni és biztosítani a rajta élő emberek egészséges életét.. (Ellentétben az ásványi nyersanyagokkal, fosszilis energiahordozókkal, amelyek a kitermelés, feldolgozás után gyakran környezetszennyezést okozva örökre megszűnnek.. A földi élet alapvető elemei a fény, a levegő, a víz és a talaj.. Minden élőlénynek közvetve vagy közvetlenül a talaj nyújtja az élelmet.. Ebben az élettel teli közegben körforgás alakult ki.. A talaj keletkezésének kezdetén először a fény, a levegő és a víz szétmállasztotta a kőzeteket.. Ezzel a mállási folyamattal szabadultak fel azok az anyagok, amelyek táplálékul szolgáltak a különböző apró élőlényeknek, a baktériumoknak, a mikro- és a makroszervezeteknek, amelyek benépesítették a talajt.. A növényi mikroszervezetek szabaddá tették a táplálékot a magasabb rendű növények számára.. A parányi állati szervezetek ugyancsak táplálékot adtak a növényeknek.. Később megjelentek a bonyolultabb állati szervezetek, amelyek a kisebb szervezetekből és növényi hulladékokból éltek, és tovább gyarapították a talaj tápanyagtartalmát.. A talaj levegőtartalma és a víz körforgása a talajélet elengedhetetlen feltétele.. A párolgás a vizet a levegőbe juttatja, ahonnan csapadék formájában visszajut a talajba.. A körforgás egyes szakaszaiban használják a vizet a növények, az állatok és az emberek is.. Napjainkban ezek a természetes biológiai folyamatok már nem elegendők ahhoz, hogy eredményesen termeljünk.. Sok ezer éve annak, hogy az ember megkezdte kisebb vagy nagyobb felületeken a talaj megművelését és a tudatos növénytermesztést.. Ebben a művelésben újabb és újabb tapasztalatokat szerzett, és új módszereket alakított ki azért, hogy a talaj termőképességét növelje.. Sajnos sok hibás módszer is kialakult, olyanok, amelyek eleinte igen eredményesek voltak, de későbbi káros hatásukat nem ismertük fel időben.. A nagy és minél nagyobb termés és az ebből adódó nyereség elérése volt a cél, és nem vettük figyelembe a talaj minőségének romlását, a talajélet pusztulását, az élettér mérgeződését.. Az ember egészségi állapota végső soron a talaj milyenségétől függ.. Hogy ne a növényeket, az állatokat és az embereket kelljen gyógyítanunk, vissza kell adni az anyaföldnek a humuszt és vele a talajéletet.. A Földön kevés hely maradt, ahol még jó minőségű, termékeny talajok vannak.. A Kárpát-medence, a Szent Korona országainak területe hála Istennek is az itt lakóknak ilyen.. Kevesen tudják, hogy a világon a Kárpát-medence rendelkezik leginkább olyan adottságokkal, amelyek alkalmassá teszik a legkiválóbb mezőgazdálkodásra.. A világ legtermékenyebb medencéje ez.. Szakemberek számításokat végeztek, hogy ha megfelelő technológiát alkalmaznának a Kárpát-medencében, legalább 120 millió embert tarthatna el a Kárpátoktól körülölelt terület.. Mi lehet az oka, hogy az itt megtermelt zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék, állatok olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek kiemelik őket a mégoly tetszetős, a világ más tájáról hozott termékek közül? Röviden válaszolva, a Kárpát-medence klímája, geológiai és földrajzi adottsága, a talaj minősége és termesztett növényeink, tenyésztett állataink ősi, sok száz éve (vagy akár ezer éve) kialakult alkalmazkodása élőhelyéhez.. A mérsékelt éghajlat, a kiegyenlített, szélsőségektől mentes időjárás, a talaj fajlagos víztartó képessége, a napsütéses órák száma, a csapadék mennyisége, az UV-sugárzás olyan környezetet alakított ki, amely egyedi a Kárpát-medencében és máshol ezek az adottságok együtt alig fordulnak elő.. A Kárpát-medencében található Európa egyik legrégebbi kultúrája; a növénytermesztés nyolcezer, a zöldségtermesztés ötezer, a gyümölcstermesztés kétezer évre tekint vissza.. A régi korok növényei, szemben a mai monokultúrában tartott, genetikailag sokszor túltenyésztett, homogén állományú, hamar leromlásnak induló fajtákkal, oly mértékben alkalmazkodtak a környezethez, hogy azzal szerves egységet képeznek.. A Kárpát-medencében mint másodlagos génközpontban a különböző kultúrnövények nagyobb változatosságot mutatnak, mint származási helyükön.. Így jött létre például a magyarság ősi búza-génkészlete, a proles Hungarica.. A kontinentális éghajlatú Alföld és peremvidéke a világ egyik legjelentősebb búzatermelő körzete.. Az idősebb generáció még emlékezhet a kiváló tulajdonságú és ízű húsvéti rozmaringra, bőralmára, batulra és társaira.. Ősi búzafajtáink alakor, tönköly, tönke olyan kiváló tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy külföldön állományjavításra használják.. Hasonló a helyzet az őshonos állatfajtákkal a magyar szürkemarha, magyar tarka szarvasmarha, magyar bivaly, különböző rackajuhok, a parlagi kecske, a szőke mangalica, a vörös és a fecskehasú mangalica, a kendermagos, a sárga, a fehér magyar parlagi tyúk, az erdélyi kopasz nyakú, a réz- és bronzpulyka és így tovább.. A Kárpát-medence, a Magyar Birodalom országai évszázadokon keresztül Európa éléskamrájának számított.. Itt a lehetőség, hogy most az EU nyugati részének egészséges, ízletes, zamatos bioélelmiszerek beszállítója lehessen.. Ez a különleges tulajdonság a Kárpát-medence földtani felépítésében rejlik.. Földtani felépítés.. Az Alpok-Kárpátok-Dinaridák által körülzárt Kárpát-medence (Pannón-medence) a Föld belső melegétől jól felfűtött medencealakulatnak minősül.. A Föld belső hője a központi magban lejátszódó rádioaktív bomlásból származik.. A geotermikus gradiens világátlaga 33 m/ C, ugyanakkor a magyarországi átlag 20 m/ C.. Ez azt jelenti, hogy a Pannon-medence mintegy 30%-kal melegebb, felfűtöttebb a világátlaghoz képest.. A földtani és geofizikai (szeizmikus) kutatások kimutatták, hogy a Pannon-medence területén a felső köpenyen (asztenoszféra) úszó szilárd kéreg (litoszféra) vastagsága mindössze 25-30 km, majdnem fele a kontinensek átlagos litoszféra vastagságának, amely 50 km.. A kéreg és a felső köpeny határán (ezt nevezi a földtudomány Mohorovičič, azaz MOHO-övnek, 50 km mélységben kb.. 2000 C uralkodik, nyilvánvaló, hogy egy 25-30 km vastag szilárd kérget magasabb hőmérsékletűre tudja felfűteni a felső köpeny, mint egy 50 km vastagságú földkérget.. Ezért van az, hogy a Pannon-medence környezetéhez képest jóval melegebb, felfűtöttebb.. A Pannon-medence területe szilárd kérgének vékonyságát a mintegy 15 millió évvel ezelőtt megindult és napjainkban is zajló lemeztektonikai mozgásokkal magyarázzák.. A felső köpeny anyaga (asztenoszféra) magasabbra emelkedésével szilárd kéreg fokozatosan elvékonyodott, és ezzel egy időben a mai medence különböző területei változó mértékben meg is süllyedtek.. Ezeket a süllyedékeket a felszíntől több ezer méter mélységig (néhol a 7000 m-t is meghaladó mélységig) tengeri-tavi-folyóvízi-szárazföldi eredetű, döntően üledékes képződmények töltik ki, amelyek a Pannon-medencét övező területek (Alpok, Kárpátok, Bihar-hg.. , Dinaridák) rendkívül változatos ásvány-kőzettani (és ebből következően sokszínű mikroelem) összetételű kőzeteinek lepusztulásából származnak.. A medencét kitöltő kőzetek és az ezekben lévő mélységi (réteg) vizek egyaránt a korábbiakban lejátszódott geológiai események révén így aztán az átlagosnál jobban felmelegedtek.. Ezek a különböző hőmérsékletű meleg vizek egyrészt hőforrások formájában, törésvonalak mentén a felszínen is megjelennek, másrészt pedig mélyfúrásokkal jutnak a felszínre, magukkal hozva a kőzetekből kioldott, vagy a rétegvizekben oldatban lévő rendkívül változatos, gazdag mikroelem tartalmukat.. Ezek a földtani viszonyok jelentik annak alapját, hogy a Kárpát-medencében amikor a lengyel és orosz síkság területén a jégkor végén a még zord, jeges időjárás volt az uralkodó, a medencében elolvadt a hó, az itt élő emberek már megművelték a termésföldet.. A talajok éppen a medencét körülvevő  ...   hektáronként a 170 kg mennyiséget.. A talajok vegyszerekkel történő mérgezése, a mértéktelen műtrágyázás, a növényvédőszerek, a rovarirtók egyre nagyobb mértékű használata megmérgezte az élelmiszereket, rajta keresztül az embereket.. Azonban nem mindegy, hogy a tulajdonos a jó gazda gondosságával műveli-e a földet, vagy kizsigereli, rablógazdálkodást folytat rajta.. Nem mindegy, hogy a magyar gazda tulajdonosa-e a földnek, vagy csak bérlője, még rosszabb esetben csak cseléd lehet egykori tulajdonán?.. A talaj az egyetlen szilárd természeti erőforrás, mely megfelelő gondoskodással megújulásra képes.. (Ellentétben az ásványi nyersanyagokkal, melyek kitermelés és feldolgozás után - gyakran környezetszennyezést okozva - örökre megszűnnek.. A termőföld termőképességének fenntartását elsősorban ökologikus módszerekkel kell fenntartani.. Az Európai Unióhoz történő csatlakozással a mezőgazdaság további szerkezetváltásra kényszerült.. Az intenzív nagyüzemi gazdálkodási mód helyett át kell térni az extenzív családi gazdálkodásra alapozott művelésekre.. A műtrágyákkal, növényvédőszerekkel, vegyszerekkel megtermelt nagy tömegű áru helyett kevesebb, de egészségesebb, jobb minőségű élelmiszerekkel lehet csak a fizetőképes piacon maradni.. Ezt fogják támogatni és erre lesz kereslet.. Ezt támasztják alá az EU 2078/92.. sz.. Agrár-környezetvédelmi rendelet szabályozásai, fő elvei és prioritásai, valamint az erre alapozott támogatási szempontok is.. Ezek egyértelműen előírják többek között az extenzifikálást, a műtrágyák, növényvédőszerek és szintetikus hozamfokozók használatának csökkentését, a biogazdálkodásra történő áttérést, őshonos és veszélyeztetett állatok tenyésztését, stb.. A fenti agrár-környezetvédelmi szabályozás a mezőgazdasági támogatás alapja, amelynek célja, hogy kielégítő jövedelmezőségű mezőgazdálkodás mellett a környezetvédelmi irányelvek is érvényesüljenek.. A Kárpát-medence különlegesen kedvező talajadottságai, földtani-földrajzi-éghajlati viszonyai különösen alkalmasak ezeknek az elvárásoknak a megvalósítására.. Igy a Kárpát-medence legnagyobb országa, hazánk Magyarország a fenti adottságok mellett rendelkezik még azokkal a gazdálkodási hagyományokkal, tudással, módszerekkel, melyekkel évszázadokig Európa éléskamrájának számított.. Most megvan a lehetőség, hogy jó minőségű, a nyugat-európai talajokhoz viszonyítva kevésbé vegyszerezett, mérgezett talajokon Európa számára nem a nagy mennyiségű, hanem a jó minőségű, egészséges élelmiszert adó Kert-Magyarország lehessünk.. Magyarországon jelenleg a mezőgazdaság nyers- és feldolgozott termékei képezik nagyobb részben a megélhetés, a jövedelmezőség, illetve végeredményben az ország gazdaságának alapjait.. Ahhoz, hogy a termelők a jó gazda gondosságával végezhessék a megfelelő szintű talaj tápanyagutánpótlást és növényvédelmet, nemcsak a szakmai tudás, hanem a föld szeretete is szükséges.. A talajélet visszaállítása.. (Dr.. Stefanovits Pál, akadémikus).. Ne foglalj el a természettől több és jobb földet, mint amit okvetlenül szükséges!.. Csak jó vízzel öntözz, anélkül, hogy vízfelesleget okoznál!.. Ahhoz, hogy mezőgazdaságunk eredményes maradhasson az Európai Unióhoz történő csatlakozás után is, egyik legfontosabb feladat a megmaradó, az engedélyezett termőtalaj védelme.. Ez utóbbiakhoz néhány adat:.. Magyarország mezőgazdasági földterületének csökkenése 1940-2005.. között.. (Összeállította: Dr.. Solti Gábor 2005.. 1940.. 1960.. 1980.. 1990.. 2000.. 2001.. 2002.. 2005.. EU tagállam-ként.. Termőterület (eha).. 8.. 698.. 473.. 299.. 236.. 7.. 596.. 730.. 732.. 734.. Mezőgazdasági művelt terület (eha).. 553.. 141.. 6.. 637.. 5.. 854.. 865.. 867.. 864.. Szántó (eha).. 616.. 310.. 4.. 795.. 713.. 500.. 516.. 513.. Magyarország földterülete 9303,4 ezer hektár (2005-ben).. Forrás:.. KSH.. Megjegyzés:.. 2004-ben a szántóföldi bázisterület a 2003.. december 13-i Koppenhágai Csúcsértekezleten elfogadottak alapján 3.. 455 ezer ha.. Szántóterület az 1940-es állapothoz képest 1 millió 103 ezer hektárral, kb.. 20%-kal (!) csökken.. Egy lakosra jutó mezőgazdaságilag művelt terület: 0,61 ha (1990); 0,61 ha (1999).. Egy aktív mezőgazdasági dolgozóra jutó megművelt terület: 7,00 ha (1990); 19,9 ha (1999).. Egy aktív mezőgazdasági dolgozóra jutó lakos: 12 fő (1990); 34 fő (1999).. Hazánk mezőgazdasági termőterülete 1940-2005.. között eltelt 65 évben 964 ezer hektárral, 11%-kal csökkent.. Ezen belül is nagyobb arányban, közel negyedével, 22,4%-kal, 1 millió 689 ezer hektárral csökkent a mezőgazdaságilag művelt terület, míg a mezőgazdaságilag művelt területből a legértékesebbnek számító szántóterület is 1 millió 103 ezer hektárral (19,6%) csökkent, és 2005-ben már csak 4 millió 513 ezer hektárt tett ki.. Ez a nagymértékű csökkenés már az uniós csatlakozáshoz történő felkészülés (leépülés) eredménye volt.. A koppenhágai, a kormányok részéről kinyilvánított uniós csatlakozási csúcsértekezleten világossá vált, hogy Magyarország az elfogadott álláspont szerint 3,455 millió szántóterülettel rendelkezhet.. Ez 2000-hez viszonyítva újabb közel egymillió hektárral, pontosan 926 ezer hektárral csökkenti a szántóterületünket.. Pontosabban az EU ekkora szántóterületet engedélyez és erre biztosít támogatást.. Visszatekintve, jó két emberöltő alatt 2,161 millió hektárral, 38,5%-kal csökkent a szántóterület.. Termőterületünk ilyen drasztikus csökkenése miatt már nincs esélyünk arra, hogy hazánkat Európa éléskamrájának nevezzék, ahogy a Kárpát-medencét kitöltő hazánkat nevezték.. Ugyanakkor a nyugat-európai talajviszonyokkal szemben a hazai talajviszonyaink viszonylag kedvező állapota miatt még lehetünk Európa egészséges élelmiszer kamrája, Európa kertgazdasága.. A mezőgazdaság előtt álló egyik legfontosabb feladat a termőtalaj életerejének, termőképességének fenntartása, lehetőleg a környezetkímélő, illetve az ökogazdálkodás feltételeinek megfelelően.. Az Európai Unió ökotörvénye szerint a talaj termőképességének fenntartását, biológiai aktivitását, a tápanyag utánpótlását, valamint talajkondícionálását elsősorban szervestrágyák, zöldtrágyák, komposztált szervesanyagok talajba juttatásával kell megoldani.. Sajnos ez a megoldás csak korlátozottan áll rendelkezésre.. Magyarországon az elmúlt tizenöt évben az állatállomány felére, harmadára csökkent.. A 80-as évek elején 8-8,5 milliós sertésállomány jelenleg 4 millió alá, a szarvasmarha létszám kétmillióról 700 ezerre csökkent.. Ennek arányában csökkent 17 millió tonnáról 4 millió tonna alá a szervestrágya mennyisége, mely már csak 100-120 ezer ha termőföld trágyázására, a termőterület másfél (!) százalékára elegendő.. És a biogazdálkodók számára legfontosabb talaj tápanyagutánpótló anyag, a szervestrágya sem a régi már, akár veszélyes is lehet, ahogy erről a.. www.. hortiworld.. nl.. honlap beszámolt: Csemegekukoricán, fejeskáposztán és zöldhagymán végzett kísérletek kimutatták, hogy a zöldségfélék képesek felvenni és felhalmozni az antibiotikummal kezelt állatok trágyájából a gyógyszermaradványokat.. A kísérleti zöldségfélék, bár kis mennyiségben, szöveteikben felhalmoznak egyes antimikrobiális hatású vegyületeket, így például az egyes sertésbetegségekre adott klórtertaciklint.. Ezért az antibiotikummal kezelt állatok trágyájával kevert talajon termelt friss zöldségek az emberi egészségre károsak lehetnek.. Különösen a gyógyszer-érzékeny személyekre lehet veszélyes az ilyen zöldségek fogyasztása, de csökkentheti a vírusokkal, baktériumokkal szembeni ellenálló képességet is.. Megjegyzendő, a talajaink műtrágyázása is jelentősen lecsökkent az elmúlt időszakban.. Az 1983-as több mint 1,5 millió tonna műtrágya hatóanyaggal szemben 2002-ben már csak 263 ezer tonnát használtak fel, ami azt jelenti, hogy a korábbi 337 kg helyett 2002-ben már csak 169 kg NPK hatóanyag jutott hektáronként.. Ez kevesebb, mint másfél millió hektár műtrágyázására volt csak elegendő.. A komposztálás sajnos nem terjedt el, a talajjavítás szempontjából nem jelentős.. Amennyiben nem áll rendelkezésre szervestrágya, illetve komposzt, felhasználhatók a talajjavításra a mezőgazdasági üzemek ellenőrzött melléktermékei (szaru-, csontliszt, növényi hamuk, fűrészpor stb.. ) is, ezek mennyisége is jelentéktelen, legfeljebb kertészetekben, földkeverékekben jöhetnek számításba.. Fontosabbak, hatásukban jelentősebbek a talajjavító ásványi nyersanyagok (tőzeg, mészkő, dolomit, szénpor, zeolit, perlit, bazaltliszt, bentonit, alginit stb.. Mennyiségük igen jelentős.. A Magyarországon előforduló 26 féle talajjavító ásványi nyersanyag megkutatott mennyisége mintegy 1,5 milliárd tonna.. Hatásuk tisztázott, alkalmazásmódjuk kidolgozott.. Sajnos a talajjavítás, a savanyú, homok, szikes talajok javításának mértéke a hatvanas években '63-67 közötti 100-103 ezer hektárról napjainkra ez a tizedére, 10-15 ezer hektárra csökkent.. A talajjavítás szükségességét alátámasztja az a tény, hogy hazánk termőtalajának fele javításra szorul (savanyú, erodált, szikes, belvizes, homok, szervesanyag hiányos).. A kiadvány részletesen foglalkozik az ökorendeletnek a talaj termékenységének, biológiai aktivitásának fenntartását szabályozó előírásaival, a talajjavításban engedélyezett anyagokkal, különös hangsúllyal a hazánkban bányászott és forgalmazott kőzetekkel, ásványokkal (pl.. alginit, zeolit, agyagásványok (bentonit, kaolinit, illit), vulkáni kőzetporokkal /bazalt, perlit, diatomit, mészkő, dolomit, tőzeg/, ezek alkalmazásának módozataival, dózisával, hatásával..

  Original link path: /tapanyagutanpotlas/tapanyagutanpotlas.html
  Open archive

 • Title: Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért
  Descriptive info: Előzmények.. A Kárpát-medencében található Európa legrégebbi mezőgazdasági kultúrája.. A gabonatermesztés nyolcezer, a zöldségtermesztés ötezer, a gyümölcstermesztés kétezer évre tekint vissza.. Ennek a kultúrának a megőrzése, ápolása feladatunk és felelősségünk.. A trianoni országcsonkítás, a Kárpát-medence feldarabolása ennek a több ezer éves kultúrának, tudásnak, tapasztalatnak, a termelési hagyományok továbbélésének a megszakításával is járt.. A régi magyar agrárhagyományok ápolásához a legközelebb az ökogazdálkodás áll.. Az ideális ökológiai gazdaságban együtt van a növénytermesztés, az állattartás és a feldolgozás.. Ez a gazdálkodási mód támaszkodik legjobban a hagyományok ápolására, az ősi gazdálkodási tapasztalatok továbbvitelére.. A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítvány célul tűzte ki, hogy kapcsolatot ápol a határon túli ökoszervezetekkel.. Az alapítvány már 2001-ben kidolgozta az Ökogazdálkodás a határon túli magyar gazdák jövője című stratégiai programtervezetét.. Az elvégzett munkákról évente beszámoló készült és évente aktualizáltuk a programot.. E tevékenység keretében az alapítvány munkatársai előadásokat tartottak Romániában az ökológiai gazdálkodás feltételrendszeréről, a gazdálkodásra történő átállás lehetőségeiről, az ökogazdálkodás környezetvédelmi jelentőségéről.. Ennek eredményeként Erdélyben több száz gazda állt át az ökológiai gazdálkodásra.. A romániai, erdélyi ökoszervezetekkel kialakult jó kapcsolatokat szeretnénk kiépíteni a határon túli, más országokban lévő civil öko (bio) szervezetekkel is.. Ezekben az országokban (például Ukrajna, Szerbia, Szlovénia, Horvátország) még csak most kezdenek ismerkedni az agrár-környezetgazdálkodás körébe tartozó ökogazdálkodással.. Ezen országokban szerveződő ökoszervezetek erősítése hozzájárulhat a Kárpát-medence ökológiai állapotának megőrzéséhez, fenntartásához.. Az alapítvány az elmúlt tíz évben szoros kapcsolatot épített ki elsősorban az erdélyi, de a felvidéki, délvidéki, őrvidéki bioszervezetekkel is, őket rendszeres támogatásban részesítette (könyvek, folyóiratok küldése, hazai konferenciákra meghívás, tanulmányutak szervezése, közös pályázatokon indulás, közös publikációk stb.. A program célja:.. a határos országokban, Romániában, Szlovákiában, Horvátországban, Szlovéniában, Szerbiában, Ausztriában és Ukrajnában a magyarlakta területeken tevékenykedő civil öko (bio) szervezetek (alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek) összefogása, mely során a személyes kapcsolatfelvétel, a szakmai és mozgalmi tevékenységük megismerése, megismertetése.. A program elősegítheti ezen szerveztek közhasznú tevékenységének erősítését, kapcsolatok ápolását, egymás támogatását.. Távlati cél, hogy ha ez az összefogás már egy jól működő, hatékony rendszert képez, kiterjesszük Európa távolabbi országaira (Bulgária, Moldova, Örményország, Grúzia stb.. Az alapítvány kezdeményezésének a jelentőségét igazolta 2006 nyarán az örmény agrárminiszter, amikor fogadta a bio-tanulmányúton résztvevőket köztük Solti Gábort, a Sárközy Péter Alapítvány elnökét , hogy Európa keleti országainak célja az ökológiai fenntartható fejlesztésben, hogy elsősorban azon országok tapasztalataira támaszkodjanak, amelyekkel hasonló volt az elmúlt évtizedek történelmi fejlődése.. Így pl.. Magyarországénak, mely ezen országoknak legnyugatibb bástyája , és az uniós csatlakozás tapasztalatai számukra rendkívül fontosak.. A program indokoltságát, aktualitását jelzi, hogy Ausztria, Magyarország, Szlovákia, Románia és Szlovénia az Európai Unió tagja, s a program során a később csatlakozó országok civil szervezeteinek át tudjuk adni a csatlakozás tapasztalatait.. A program további célja a szakmai tapasztalatok, ismeretek átadása mellett, hogy a programban részt vevő civil szervezetek tovább erősítsék szakmai együttműködésüket.. Ez a program nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy megvalósítsuk a Kárpát-medencei ökogazdálkodási civil szervezetek együttműködését, szövetségének létrehozását.. A fenti cél megvalósítása érdekében az alapítvány 2005.. május 26-28-án Piliscsabán, a Iosephinumban megrendezte a Kárpát-medence ökogazdálkodási (bio) szervezeteinek I.. találkozóját.. A találkozón a Kárpát-medence öt országából 17 szervezet 39 fővel képviseltette magát.. Az aláírók között volt Bodnár György és Hubai Imre, a Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesület, Parádi Andor, a Biokultúra Egyesület Központi Klubja vezetői.. Támogatta a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium akkori, az ökogazdálkodásért felelős vezetője is.. Nyilvánvalóvá vált, hogy a hagyományos kapcsolatápolás mellett a Kárpát-medence ökogazdálkodóinak szorosabb együttműködésére van szükség.. A résztvevők a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért gondolatfelvetését, hogy hozzunk létre egy, az egész Kárpát-medencére kiterjedő ökogazdálkodási szövetséget, egyhangúlag támogatták.. A téma megvitatása, a hozzászólások után szervezeteik nevében egyhangúan kinyilvánították, hogy fontosnak, szükségesnek és mielőbb létrehozandónak tartják a Kárpát-medencei Ökogazdálkodási (bio) Szerveztek Szövetségének létrehozását, jogi bejegyzését.. (Solti G.. 2005: Beszámoló a Kárpát-medence határon túli ökogazdálkodási (bio) szervezeteinek I.. találkozójáról, Solti G.. 2010: Kárpát-medence ökoszervezeteinek szövetsége).. A Kárpát-medencei öko szervezetekkel való együttműködés erősítésére, az öko szervezet létrehozására 2006-2010 között összesen nyolc pályázatot nyújtottunk be.. Mindegyiket elutasították.. 2011-ben a Sárközy Péter Alapítvány pályázatot nyújtott be a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz A Kárpát-medence öko (bio) szervezeteivel történő együttműködés erősítése, szövetség létrehozása címmel.. Az igényelt összeg 1 440 000 Ft volt.. A Wekerle Sándor Alapkezelő az NCA-NK-11-A-0033 számú pályázatot 1 080 e Ft-tal támogatta.. Ez a támogatás tette lehetővé, hogy a szövetséget létrehozzuk.. A szövetség létrehozását összekötöttük a IX.. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés megrendezésével.. Ezt indokolta, hogy a pályázatban foglaltak teljesítésére rövid idő 2011.. június 1-szeptember 30.. állt rendelkezésre, másrészt az emlékülésre meghívottak voltak azok is, akik a szövetség létrehozására is meghívást kaptak.. A Sárközy Péter Tudományos Emlékülés fővédnöke dr.. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter volt, aki személyesen is részt vett az emlékülésen és előadást tartott A magyar vidék jövője az EU-elnökség sikereinek tükrében címmel.. Ugyanakkor a szövetség létrehozását megelőzően az emlékülés résztvevői elfogadták a Kárpát-medencei Bio Chartát , mint a szövetséget megelőző hitvallást, egy szélesebb körű felhatalmazást a szervezet létrehozására.. A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének létrehozását, az alapító okirat aláírását megelőzte egy széleskörű vita és konzultáció, melyben részt vett a vidékfejlesztési miniszter, parlamenti képviselő, a mezőgazdasági bizottság tagja és számos civil szervezet.. Ez utóbbiak közül tizenegyen döntöttek úgy, hogy megalapítják a szövetséget.. Az emlékülés résztvevőinek egyhangú állásfoglalása volt melyet a Kárpát-medencei Bio Chartában szóban és írásban is deklarálták , hogy nagy jelentőségű és szükséges lépés a szövetség létrehozása.. Bár, ahogy Hubai Imre fogalmazott, hat évet vesztettünk.. 2011.. szeptember 3-án a Iosephinumban megtartott alakuló ülésen dr.. Solti Gábor mint az alakuló közgyűlés levezető elnöke, köszöntötte a résztvevőket, majd ismertette a szövetség létrehozásának előnyeit, szükségességét.. A szövetség létrehozásának fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt.. A résztvevők elfogadták a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége alakuló közgyűlésének napirendjét:.. 1.. napirendi pont: A jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása.. napirendi pont: Az alapszabály  ...   és a szakmai kapcsolattartás.. A gazdaságfejlesztés keretében vidékfejlesztési oldalról hozzá kívánunk járulni a Kárpát-medencei Gazdasági Tér kialakításához, a hálózati gazdaság fejlesztéséhez, nemzetstratégiai keretprogramok megvalósításához (pl.. Hungarikum program).. Ösztönözzük a LEADER térségek közötti együttműködést.. A környezetügyi együttműködés keretében közös programok, projektek végrehajtása szükséges, például Duna, Tisza programok.. A szakmai együttműködés a gazdaszervezetek közötti kapcsolatépítést, szervezést jelenti, közvetlen kapcsolatokat létesítve az anyaországi és a külhoni gazdák között.. Az egyeztetések célja a közös álláspont kialakítása, hogy egységes föllépéssel, hatékonyabb érdekérvényesítéssel 2020-as stratégiánkhoz a szükséges uniós szabályozást is módosítani lehessen, s a szabad határok ne az ügyeskedést, a visszaélést szolgálják eltérő szabályozásaikkal, hanem az ágazat tisztességes szereplőinek felemelkedését.. A programról a Vidékfejlesztési Minisztérium konzultáció sorozatot indítványozott, melynek keretében 2011.. július 7-én megtartották az első egyeztetést, melyen részt vettek a Kárpát-medence nyolc országából a reprezentatív szakmai szervezetek képviselői, szakemberei és politikusai, valamint a magyar törvényhozás és kormánypolitika meghatározó szereplői.. Az egyeztetés előzményeként kell megemlíteni, hogy már 2008 szeptemberében az Aradon tartott Gazdatalálkozón az Orosházi Gazdakör kezdeményezte egy gazda együttműködés létrehozását.. Erre alapozva Sebestyén Csaba a Romániai Magyar Gazdák elnöke elkészítette a Kárpát-medencei Vidékfejlesztési Stratégia tervezetet.. 2008.. december 5-én Orosházán került sor a Kárpát-medencei gazdák együttműködési fórumára, melyen a gazdaszervezetek együttműködési megállapodást kötöttek a koncepció kidolgozására.. A Kárpát-medencei közös gazda-együttműködés következő fontos állomása a 2011.. február 26-i orosházi konferencia, amikor bemutatásra került az Orosházi Gazdakör által kidolgozott Kárpát-medencei Agrárstratégia 10 pontja.. Ahogy az ökoszövetség létrehozását is a civil szervezetek elhatározása és szervezése előzte meg, úgy a Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködés programját is hazai és határon túli civil gazdakörök összefogása alapozta meg.. Ahogy az ökoszövetség is 6 év késéssel alakult meg, a Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködés is, ahogy Horváth György orosházi gazdaköri elnök fogalmazott, két év késéssel indult el.. Ugyanígy Sebestyén Csaba RMGE elnök is az elkésett szervezést kifogásolta, kifejtve, hogy a késéssel milyen lehetőségeket halasztottunk el.. A Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködési konzultáció 2011.. július 7-i üléséről a résztvevők az alábbi közös nyilatkozatot fogadták el.. A magyarság által lakott vidék nem tekinthető az államhatár által lezártnak, számos szállal kötődünk egymáshoz.. A vidéken élő, dolgozó emberek boldogulása, a területek fejlesztésének előmozdítása egységes szempontok által vezérelve valósulhat meg Kárpát-medence szerte.. A magyar közösségek által lakott területek gazdasági ereje nem függetleníthető egymástól: egyazon piacban, egy hálózatban kell, hogy gondolkodjunk.. A területfejlesztési, vidékfejlesztési tervek összehangolása, a regionális együttműködések, az anyaországi és külhoni gazdák, valamint más nemzetiségű gazdatársaik közti kapcsolatépítés mind hozzájárul a közös megoldáshoz.. A vidékfejlesztés terén is fenntarthatóságra, partnerségre, közösségi szellemre van szükség.. Ezért az új nemzetpolitika a legszélesebb partnerségben gondolkodik mind a stratégiaalkotás, mind a támogatáspolitika, mind a helyi közösségek és az egyének szintjén.. E törekvéseket tükrözik a Magyar Kormány eddigi lépései, az egyszerűsített honosítás bevezetése, a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvény meghozatala, a megújított támogatáspolitika és a MÁÉRT összehívása is.. Ezen új nemzetpolitikai koncepció és kormányzati törekvések jegyében, a Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 konzultáció sorozat keretében, 2011.. július 7-én a Vidékfejlesztési Minisztériumban került sor a Kárpát-medencei magyar szervezetek és gazda-érdekképviseletek számára szervezett egyeztetésre.. Az összejövetel célja a 2020-ig kitekintő Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködések nemzeti programja közös kidolgozásának előkészítése, egy olyan nemzeti vidékfejlesztési stratégia megalkotása, amely úgy illeszkedik a közös európai vidékfejlesztés-politikába és saját eszközeivel úgy befolyásolja annak jövőbeni alakulását, hogy minden kárpát-medencei magyar gazda érdekét egyformán szolgálja.. A tanácskozás résztvevői kinyilvánították, hogy ennek keretében kívánják előkészíteni azt a konzultáció sorozatot, melynek célja a közös kárpát-medencei nemzeti vidékfejlesztési program kidolgozása.. A határon átnyúló stratégiai együttműködés fő célterületei a vidékgazdaság fejlesztése, a munkahelyteremtés, a környezet- és tájvédelem, az élelmiszer önrendelkezés, a helyi élelmiszer-feldolgozás és piacok, valamint az állattartás újraélesztése, a kistelepülések elnéptelenedésének visszafordítása.. Mindehhez megkerülhetetlen a kárpát-medencei térségben (is) eltűnő kis- és közepes parasztgazdaságok ismételt szerephez juttatása, összefogásuk és szövetkezésük támogatása, ehhez kapcsolódóan a birtokpolitika és a támogatási rendszerek újragondolása, a vidékgazdaság alapjainak megerősítése, a fiatalok számára is vonzó vidéki lét, és az ennek alapját képező agrár- és vidékpolitika kialakítása.. A budapesti találkozón Répás Zsuzsanna a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár nemzetpolitikai kereteket, valamint Jakab István, az országgyűlés alelnöke a kárpát-medencei gazda-együttműködéseket ismertető előadását követően Ángyán József a VM parlamenti államtitkára ismertette a nemzeti konzultációra bocsátott Nemzeti Vidékstratégia Koncepció 2020 főbb elemeit, melyhez a társminisztériumok képviselőit követően a határon túli magyar szervezetek és gazda-érdekképviseletek fűztek véleményt, fejtették ki elképzeléseiket.. A hét szomszédos ország küldöttei kifejezték közreműködési szándékukat a kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködési program kidolgozásában, és készségüket a további külhoni szervezetekkel, valamint kormányzati tényezőkkel kibővülő konzultációsorozat folytatására.. A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének feladata, hogy érdemben segítse a Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködési kormányprogramban foglaltak megvalósulását, a programban a bio (öko) gazdálkodás hangsúlyos megjelenítését, a szövetség célkitűzéseinek a programba történő beépítését, a szövetség stratégiai céljainak, programjainak megvalósítását.. Köszönet.. A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének, hogy elvállalta és támogatta a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének megalapítását.. Köszönjük dr.. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszternek, hogy fővédnökséget vállalt a IX.. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés felett, előadásával emelte a rendezvény színvonalát.. Azzal, hogy elfogadta, aláírta a Kárpát-medencei Bio Chartát, döntésükben megerősítette a szövetséget létrehozó szervezeteket.. Köszönjük a Wekerle Sándor Alapkezelő Nemzeti Civil Alapnak, hogy pályázatunk támogatásával lehetővé tette a szövetség megalapítását.. Köszönjük azoknak Hubai Imre Csabának, Hubai Imre Csabánénak, a Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesület vezetőinek, a határon túlról a Bioterra, a Kovászna megyei Biokultúra Egyesület, a Terra s (Bödő Kálmán), a Bioprodukt (dr.. Palik László) vezetőinek, akik már 2005-ben is hitet tettek a szövetség megalapítására és most újra eljőve, aláírásukkal meg is alapították.. Köszönjük Boros Csabának, a Marosvásárhelyi Biokertész Csoport elnökének és dr.. Máthé Emmának, a Székelyföldi Bio Egyesület elnökének, hogy írásban küldték meg csatlakozási szándéknyilatkozatukat, de az alapításnál nem tudtak jelen lenni.. Az ő csatlakozásukra később kerül sor..

  Original link path: /karpat-medence/karpat-medencei_okogazdalkodok_szovetsege.html
  Open archive

 • Title: Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért
  Descriptive info: Szigetszentmiklós 2012.. szeptember 21.. Hubai Imre karcagi ökogazdálkodó, biokertész, feldolgozó ahogy Frühwald Ferenc fogalmazott a Bioholmi újságjában gondolt egy merészet és elhatározta, hogy felkavarja a hazai biokereskedelem dermedőfélben lévő állóvizét és megszervezi az ország első, korszerű nagybani biopiacát.. Az ötlet már régóta váratott magára.. A szétaprózott kínálati struktúra ugyanis nem kedvez sem az áraknak, sem a frissességnek, sem az állandó időzavarban lévő beszerzői tevékenységnek.. Legfőképpen a minőség és az árak tekintetében volna szükség egy olyan meghatározó sztenderd kínálatot biztosító bázisra, ahol a hét minden napján folyamatos ellátás biztosítaná a viszonteladók árualapját.. A koncentrált kínálat megteremtené az elvárható minőség állandósulását és a néha az ökopiacokon található megveszekedett árak reális szintre csökkentését.. Mert lássuk be, ez ma a biotermékek szélesebb elterjedésének legfőbb akadálya.. Legfőbb cél, hogy a fogyasztók számára megnyugtatóan tisztázza a biotermékek valós bekerülési költségeit.. Ez minden bizonnyal csillapítóan hat majd a bio hitelességét és árszintjét megkérdőjelező gyakran cinikus, sokszor felháborodott vásárlói véleményekre, egyértelművé téve egyrészről a bio gyakran igencsak magasabb előállítási, adminisztrációs, logisztikai költségeit, másrészről jó eséllyel lehetetlenítené el a kapzsi kalandorok árfelhajtó gyakorlatát.. Majd, ha a kettő együttesen segít rendet rakni a kérdésben, várható a bio szélesebb korű elterjedése.. Természetesen a bizalom további pillére, maga az ellenőrzés megbízhatósága, tisztasága.. A fenti, a valós gondokat óvatosan megközelítő gondolatok akik tudnak a sorok között olvasni és ismerik a hazai öko-bio világot -, tudják, hogy mire gondolt a hazai biomozgalom megalapítója.. Hubai Imre nem csak gondolt egy merészet, de tett is.. Társaival létrehozták az Ökológia Hungária Kft-t, és megszervezték az Ökológia Hungaria Biopiacot, rövid nevén a BIOTIKUM -ot azzal a céllal, hogy tovább erősítsük az ellenőrzött ökológiai gazdálkodással foglalkozó termelők bázisát, versenyképességét, gazdasági potenciálját.. Ennek első látható lépéseként Szigetszentmiklóson a Flóra Hungária Nagybani Virágpiac területén 2012.. szeptember 21-én a nagybani biopiac ünnepélyes alapkőletételére került sor.. Az alapkőletételre a  ...   is, aki egy idevágó piacról szóló verssel köszöntött.. Szabó József Szigetszentmiklós város polgármestere örömét fejezte ki, hogy a nagybani virágpiac mellett a biogazdálkodók is Szigetszentmiklóst választották a nagybani piacok létesítésére.. Roszik Péter, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.. igazgatója köszöntőjében közölte, hogy az ellenőrző szervezetük az ellenőrzött terület 95%-át ellenőrzi (pontosan 91,25% S.. G.. ), majd a piac létesítésével kapcsolatban a célszerűségről és a szükségszerűségről beszélt.. Treer András a Flóra Hungária Kft.. ügyvezető igazgatója védnökként üdvözölte a kezdeményezést.. (Czeller Gábor, akit szintén védnöknek kértek fel, nem vett részt a rendezvényen, kimentette magát.. Az alapkő időkapszulájába az alapító, a fővédnök és a védnökök elhelyezték az utókor számára a megőrzendő emlékeket, dokumentumokat az alapító a tervrajzokat, Jakab István a Magyar Alaptörvént, az alkotmányt, a város polgármestere a várost bemutató képeslapokat, ismertetőt stb.. A KÖSZ elnöke a színes A/4-es méretű, a Szövetség emblémáját tartalmazó képet és a KÖSZ-t ismertető leírást helyezett az acélkapszulába.. A résztvevő vendégek névjegykártyákat, pénzérméket és más személyes apró emléket helyeztek az alapkő időkapszulájába, üzenve a nap eseményéről az utókornak.. A kapszulát ifj.. Hubai Imre és dr.. Fazekas Sándor zárták le, majd helyezték el a betonalapzatba.. Az alapkőletételt követően ifj.. Hubai Imre dr.. Solti Gábort, a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítvány és a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének elnökét kérte fel, hogy mondja el gondolatait a nap eseményével kapcsolatban.. Az előre elkészített köszöntőből többek között a magyar ökogazdálkodás, a biomozgalom megújításának szükségességét emelte ki, fontosnak tartva, hogy a nagybani biopiac nyitott legyen minden ellenőrzött ökogazdálkodó számára, itthoni és a határon túli magyar gazdák számára is.. Az elkészített köszöntőt mellékelem.. Az alapkőletétel után a résztvevők megtekinthették a kertészeti kiállítás és vásár standjait, a szervezők állófogadáson látták véndégül őket, ahol a Magyar Piac Szövetség tagjainak és a Magyar Biokultúra Szövetség, valamint a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége biogazdaságainak termékeiből fogyaszthattak a vendégek..

  Original link path: /hirek/nagybani_biopiac_alapkoletetel.html
  Open archive

 • Title: Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért
  Descriptive info: 2003.. 2004.. 2006.. 2007.. 2009.. 2012.. Beszámoló a IX.. Sárközy Péter Tudományos Emlékülésről.. Kitüntetett:.. Medgyessy István.. A tíz éves Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítvány 2011.. szeptember 2-3-án tartotta meg a IX.. Sárközy Péter Tudományos Emlékülést Piliscsabán a Iosephinum dísztermében.. Megköszönjük Bíró Szilveszternek, az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek szerzetesrend tulajdonában lévő Iosephinum Kollégium és Szakkollégium igazgatójának, hogy idén is felajánlotta, hogy a kollégium elegáns, méltóságteljes dísztermében tartsuk kétnapos rendezvényünket.. A résztvevők egy részének a kollégium kényelmes szobái biztosítottak szálláshelyet.. Az idei program mottója.. A biogazdálkodást segítő szakmai kiadványok.. volt.. A rendezvényt minden évben a névadó Sárközy Péter professzor, a hazai biomozgalom egyik megalapítója, a Biokultúra Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke elhunyta (2000.. szeptember 4.. ) évfordulóján vagy ahhoz közeli hétvégén, az ő emlékének szentelve tartjuk.. A rendezvény fővédnöke dr.. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter volt.. Védnökséget vállalt Jakab István, a magyar Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök Országos Szövetségének elnöke, aki a következőket írta az alapítványnak:.. Természetesen magam is támogatok minden olyan törekvést, melynek segítségével hozzájárulhatunk az ökogazdálkodás növeléséhez, további népszerűsítéséhez, illetve a GMO mentességünk megőrzéséhez.. Szívből kívánom, hogy az Emlékülés minden résztvevő számára sikeres és hasznos legyen.. Varga Géza országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsának társelnöke, a Mezőgazdasági Bizottság tagja is elvállalta a rendezvény védnökségét, és személyes jelenlétével is támogatója volt az Emlékülésnek.. A Sárközy Péter Emlékülés levezető elnöke Tamás Enikő, az Európai Unió Agrárgazdasága korábbi főszerkesztője, biokertészkedéssel foglalkozó könyvek szerzője volt.. A rendezvényen részt vettek a Sárközy Péter Alapítvány kurátorai, a Sárközy Péter Emlékérem kitüntetettjei: Parádi Andor, Korgáné dr.. Jánosik Zsuzsa, Hubai Imre, dr.. Köhler Mihály, dr.. T.. Veress Éva, Muntyán Istvánné, Lakatos Jenő, Budaházi Antal.. Az Emlékülés hazai résztvevőin kívül eljöttek Erdélyből, Kárpátaljáról, Délvidékről és a Felvidékről.. A rendezvényen 96 fő vett részt.. A résztvevőket Tóth Erzsébet, az alapítvány önkéntese, és a Pilisi Biokertész Klub önkéntesei dr.. Farkas Elekné, Ayné Dalos Hilda, Peterle Györgyné, Havasi Cecília kávéval, üdítőkkel, süteményekkel fogadták.. 10 órakor dr.. Solti Gábor, az alapítvány kuratóriumi elnöke nyitotta meg a IX.. Sárközy Péter Tudományos Emlékülést.. A köszöntőjében többe között az alábbiak hangzott el:.. Tizenegy éve 2000.. szeptember 4-én távozott el közülünk dr.. Sárközy Péter professzor, a biosoknak Péter bácsi.. Amikor kereken tíz éve megalapítottuk az alapítványunkat, a célkitűzésünk az volt, hogy megőrizzük és fenntartsuk emlékét, folytassuk munkásságát az általa vallott hitvallás, erkölcsi tartás alapján, a fiataloknak példaképül állítsuk személyét, munkásságát.. A Sárközy Emlékülés minden évben egyben a biokultúra, a biomozgalom barátainak találkozója is.. Jó ilyenkor találkozni a régi Biokultúra Egyesület tagjaival, helyi csoportok vezetőivel és örömmel köszönteni az új résztvevőket.. Az emléküléseknek minden évben van egy témája, mely köré szerveződnek az előadások.. Idén a gazdálkodókat segítő szakmai kiadványoknak szenteljük a napot.. Szívből köszöntöm mai előadóinkat.. Reméljük, a mai tanácskozás hozzájárul, hogy bővüljön azoknak a könyveknek, kiadványoknak a köre, melyek segítik a szakszerű biogazdálkodást, ezzel hozzájárulva a már várva várt fejlődéshez.. Két esemény teszi még gazdagabbá a mai programot.. Szeretnénk elindítani a Magyar Biokert mozgalmat.. Az elnevezés dr.. Sárközy Pétertől, az Alapítvány alapítójától ered.. A lényege, hogy kapcsolódva az agrárkormányzat és más civil nemzeti és szakmai szervezetek akcióihoz, a nemzeti önellátás programjához, azzal, hogy az élelmiszereket saját célra bio minőségben állítjuk elő.. A mai nap ad lehetőséget arra is, hogy a tíz évvel ezelőtt már létrehozott, de aztán megszűnt Parlamenti Biogazdálkodók Baráti Körét újra megszervezzük.. Erre reményt ad, hogy az akkor tagok közül hárman a jelenlegi országgyűlésnek is tagjai, és most két olyan képviselő is ül a Parlament padjaiban, akik már hosszú ideje ellenőrzött biogazdák, a hazai biomozgalom elismert személyei.. Varga Géza és Szólláth Tibor.. Az emléküléseken külön öröm, amikor külföldi határon túli barátainkat köszönthetjük.. A mostani emlékülés is különleges, mert eljöttek barátaink Romániából, Erdélyből, Ukrajnából, a Kárpátaljáról, Szerbiából Szabadkáról, Szlovákiából.. Velük holnap alapítjuk meg a Kárpát-medencei ökogazdálkodók Szövetségét.. Ezzel egy hosszú álom válik valósággá.. Köszönjük a Wekerle Sándor Alapkezelőnek, hogy pályázatunk támogatásával ez megvalósulhat.. Az örömteli, szívből jövő köszöntések mellett a szomorúság hangján kell megemlékezni azokról, akik az elmúlt egy évben távoztak el közülünk.. Az Alapítványt személy szerint is nagy veszteség érte, hogy eltávozott közülünk dr.. Szalay László, a Sárközy Emlékérem kitüntetettje, a magyar méhészek Laci bácsija, a bioméhészek tiszteletbeli elnöke.. A megnyitót követően Szilágyi Zoltán előadóművész, a Lánchíd Rádió főszerkesztő helyettese.. Wass Albert: Te és az Isten.. írását olvasta fel, megadva a rendezvény hangulatát.. Gondoltál-e már arra, hogy milyen csodálatos a világ? Mennyire egész és mennyire tökéletes minden, amit nem az ember alkotott?.. Nézz meg egy virágot! A legegyszerűbbet: nézz meg egy hóvirágot.. Honnan tudja meg bent a föld alatt, hogy odakint már elment a hó s az ágak könnyező rügyein cinkék hintáznak a napsütésben? Nincs telefonja, rádiója sincsen, mégis értesül arról, hogy mennyire haladt a világ a tavasszal.. Hideg föld öleli még a gyökeret, de már megindulnak benne az élet nedvei és moccan a csíra.. Felüti kis zöld fejét a nyirkos falevelek alól.. Kinő a szár, utána futnak a levelek.. Zöldek.. A föld nedvei összetalálkoznak a napsugárral és zöldre festik a hajszálereket.. Aztán kinyílik a szár, kifeslik a bimbó, előkacag a virág.. Kacag.. Szinte hallani lehet.. Nézd meg jól, milyen szép.. Milyen szép és milyen tökéletes.. Ember-művész nem alkotott még hozzá foghatót, csak másolt.. Egy láthatatlan nagy művész keze dolgozik körülötted.. Néztél vízcseppet mikroszkóp alatt? Mennyi ezer élet nyüzsög benne.. Egy egész világ.. Minden vízcsepp egy világ.. Minden világ egy vízcsepp.. Önmagáért való zárt egész.. A Te szemedben céltalan, mert nem vagy művész.. Művész csak egy van ezen a világon, egyetlenegy, aki alkot.. Napról-napra, percről-percre, mindig újat és mindig ugyanazt.. Nézd a fát! Nézd a hegyet! Nézd meg a folyót vagy a tengert.. És gondold el, hány milliárd vízcsepp van benne, hány milliárd vízcseppbe zárt világ.. És aztán gondolj a csillagokra, Azokra, amiket ismersz, és azokra, amiket nem ismerhetsz.. Tiszta éjszakákon nézz föl az égboltra: olyan éppen, mint a vízcsepp a mikroszkóp alatt.. Minden csillag egy élő valami és köztük a Tied, a Föld, talán a legkisebb.. Gondold csak el, hány milliárd vízcsepp lehet még ezen az egyen kívül, amit ismersz.. És akkor gondolj szánalommal azokra, akik el akarják hitetni Veled, hogy nincs Isten.. Nincs, mert ez vagy amaz így történt.. Mert romokban fekszik a házad.. Mert meghaltak sokan, akiket szerettél.. Mert kevés a kenyér.. Mert sok a nyomorúság.. A világban, mondod, nincsen igazság.. És a Te világodat érted alatta.. A Te külön világodat, ezt az aszfaltos, vízvezetékes, órabéres és gyárkéményes világot.. A nyakkendős, nyúlszőrkalapos, szénhiánnyal küzdő, műhelyszagú és paragrafusok közé zsúfolt világot.. És elfelejted, hogy ezt a világot Te csináltad magadnak.. Te és a többi emberek, és így egyedül ti vagytok felelősek mindazért, ami benne történik.. Istennek semmi köze a házakhoz és az órabérekhez, az általad feltalált bombákhoz és drótsövényekhez, semmi köze ahhoz, hogy kapsz-e nyugdíjat vagy sem és hogy meg tudsz-e élni abból a fizetésből, amit a többi emberek adnak Neked az önként magadra vállalt munkáért.. Isten bele sem néz a számlakönyveidbe, nem törődik a gépeiddel és talán azt sem tudja, hogy létezik az egyik vízcsepp milliomodik porszemén egy úgynevezett társadalmi rendszer, amit mesterségesen fölépítettél magadnak és amivel most nem vagy megelégedve.. Ő a csillagrendszerekkel és az ibolyák gyökerével törődik csupán.. Isten művész, aki megalkotta a világok milliárdjait és pillanatról pillanatra újakat alkot.. Amit Ő alkotott, azért vállalja a felelősséget.. Ott minden az Ő elgondolása szerint történik, tiszta és művészi törvények alapján.. Ott nincsenek meglepetések és váratlan fordulatok.. Nincs győzelme a gonosznak, mert nincs gonosz.. Ezt a fogalmat az ember alkotta és emelte földöntúli alapzatra, hogy megbocsáthasson magának, ha ostobaságokat cselekszik.. A sas nem gonosz, amikor lecsap a galambra.. Fiainak viszi, hogy élhessenek.. Művészi rendező keze igazította így a szerepeket, hogy  ...   kitüntetett.. debreceni biogazdálkodó, aki 300 hektáron ebből 8,2 hektáron almaültetvényen gazdálkodik.. A gazdálkodás mellett elismert oktatói, kutatói és szakírói tevékenységet is folytat.. Biotermékeit számos nyugat-európai országban, de még japánban is ismerik.. Az emlékülések hagyományainak megfelelően a laudációt a tavalyi év kitüntetettje, Budaházi Antal olvasta el.. A kitüntetést, az Emlékérmet az Alapítvány alapítója, Sárközy Péter professzor fia adta át, az Emléklapot Bodnár György, az Alapítvány kurátora, míg a pénzdíjat dr.. Solti Gábor, az Alapítvány elnöke nyújtotta át.. A kitüntetés átadását követően dr.. Medgyessy István megköszönte az elismeréseket.. A zárszó előtt dr.. Solti Gábor felolvasta a Kárpát-medencei Bio-Charta szövegét, javasolva, hogy a résztvevők aláírásukkal erősítsék meg az abban foglaltakat.. A Bio-Charta a Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködések programjához kapcsolódó nyilatkozattétel, hitvallás.. A Bio-Chartát aláírók aláírásukkal, csatlakozásukkal megerősítést adtak azon szervezeteknek, akik másnap, szeptember 4-én aláírják a Kárpát-medencei Ökogzadálkodók Szövetségét.. Kárpát-medencei BioCharta.. Preambulum.. A földi élet jövője attól függ, hogy képesek vagyunk-e cselekedni.. Sokan egyénileg is megtesznek minden tőlük telhetőt, ám valódi sikert csak akkor érhetünk el, ha gyökeres változások mennek végbe a társadalomban és a gazdaságban.. Európa szíve, a Kárpát-medence olyan ökológiai értékekkel van megáldva, melyek megóvása az itt élő népek közös felelőssége.. A Kárpát-medencében működő bio- és ökogazdálkodó szervezetek sokat tehetnek a régió környezetének jobbá tételéért, a fenntartható gazdálkodás sikeréért és az eljövendő nemzedékek jogainak biztosításáért.. Szándéknyilatkozat.. Minden embernek joga, hogy megismerje a természetet, a társadalmat es önmagát, mindent, amit tudni lehet, s joga, hogy a világ részeként mindezt formálja.. Az emberiség újabb és újabb nemzedékei nem nélkülözhetik az elődeik által felhalmozott tapasztalatot és tudást.. Az éghajlatváltozás, a géntechnológia elterjedése a mezőgazdaságban vagy az éhezés egy-egy olyan környezeti, gazdasági és szociális kihívás az egész világra nézve, amely sürgős cselekvést követel.. Magánszemélyként, munkaadóként vagy alkalmazottként, politikai szereplőként, fogyasztóként és szülőként mindannyian felelősek vagyunk a jelenkor megoldandó ökológiai problémáiért.. A BioCharta aláírói vallják, hogy sokat tehetnek a fenntartható fejlődésért, hazánk GMO-mentes státuszának megőrzéséért és Magyarország versenyképességének növeléséért a mezőgazdaság, valamint a környezetvédelem területén.. Közös fellépésük bizonyítékaként aláírják a BioChartát, amely összhangban áll az Európai Unió Környezetvédelmi Akcióprogramjának elveivel és prioritásaival, melyek az éghajlatváltozás megelőzése és ellensúlyozása, a természet védelme, a környezethez és az egészséghez kapcsolódó problémák kezelése, a természeti erőforrások megóvása és a hulladékkezelés.. A BioCharta célja.. Az ember és természeti környezete, elsősorban tekintettel a Kárpát-medence régiójára, harmonikus kapcsolatának minden területen történő fejlesztése, és az ezzel foglalkozó személyek, szervezetek tevékenységének összehangolása, így különösen.. A Kárpát-medence, mint földrajzi, földtani, vízrajzi, ökológiai és kulturális régióban élő emberek és természeti környezete harmonikus kapcsolatának minden területen történő fejlesztése;.. a Kárpát-medence országaiban tevékenykedő ökogazdálkodási, biokultúrális szervezeteinek összefogása, és e szervezetek közös érdekeinek megjelenítése, képviselete, védelme az egyes országok és az Európai Unió előtt;.. a Kárpát-medence GMO mentességének biztosítása.. Aláírók:.. Solti Gábor, a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért elnöke.. Bodnár György, a Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesület elnöke, a Sárközy Péter Alapítvány kurátora.. Papp Mária Magdolna, a Kelet-magyarországi Biokultúra Egyesület tagja.. Bödő Kálmán TERRA S.. Tamás Enikő, az EU Agrárgazdasága volt főszerkesztője, bioszakíró.. Molnár Zsolt tiszteletes, a Kárpátaljai Biokultúra Egyesület elnöke.. Budaházi Antal biogazdálkodó, a Sárközy Emlékérem kitüntetettje.. Róla Miklós, a Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesület elnöke.. Farkas Béláné, a Biokultúra Egyesület tagja.. Frühwald Ferenc, a Biokultúra Egyesület alapító elnöke.. Horváth Sándorné.. Kész Ferenc.. Palik Klára.. Veress Éva, a Kolozsvári Bio Klub vezetője, Erdély.. Parádi Andor, a Budapesti Bio Klub vezetője, a Sárközy Emlékérem kitüntetettje.. Korgáné dr.. Jánosik Zsuzsa, a Sárközy Emlékérem kitüntetettje.. Balogh Béla, a Közép-magyarországi Biokultúra Egyesület tagja.. Havasi Csaba, a Csaba Kör Egyesület tagja.. Tejfalussy András.. Szabó Réka, Dorogi Környezetvédő Egyesület.. Lajos István, Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesület.. Muntyán Istvánné, Dorogi Környezetvédő Egyesület.. Albert Emília, Bioterra.. Hubai Imre Csaba.. Veress Éva, Kolozsvári Biokertész Klub.. Bokor Lajos, Kovászna megyei Biokultúra Egyesület.. Medgyessy István biogazda.. Az Emlékülés zárszavát dr.. Solti Gábor tartotta, megköszönve a résztvevők jelenlétét, az előadóknak értékes előadásait, s nem utolsó sorban dr.. Fazekas Sándor miniszter úrnak, hogy elvállalta a rendezvény fővédnökségét, előadását, a kérdésekre adott válaszait.. Varga Géza képviselő úrnak részvételét, támogatását.. A program végén dr.. Fazekas Sándor miniszter úr még válaszolt a kérdésekre, találkozott az Emlékülés résztvevőivel.. A vendégek ezt követően a piliscsabai Cserkészlovardába látogattak, ahol a miniszter urat és a Sárközy Péter Emlékülés résztvevőit Kiss Antal, a Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidő és Sport Egyesület elnöke és Bulla Hajnalka lovardavezető fogadták.. A programról Bulla Hajnalka az alábbi beszámolót készítette.. szeptember 2-án a piliscsabai Cserkészlovardába (Iskola u.. 20.. ) látogatott Fazekas Sándor agrárminiszter.. A lovardában működő Póni Suli növendékei erre a különleges alkalomra bemutatóval készültek, melynek célja az iskolában eddig megszerzett lovas ismereteik, gyakorlati lovas tudásuk és sporttársaik, az iskola lovainak bemutatása volt.. A műsort fajtaismertetővel nyitottuk meg, Mátyus Ágota növendék néhány mondatban bemutatta a shetlandi póni és a haflingi kisló fajtát.. Ezt követte Kiss Kinga (Póni Suli növendéke) és Gyömbér (haflingi kislovunk), illetve Kiss Luca (haladó szakág növendéke)és Vendég (kisbéri sportlovunk) közös zenés kűrje.. A pónisok mindeközben izgatottan készültek Hurrikán lovunkkal a lovastorna bemutatóra, melyet Radimeczky Róza produkciójával kezdtünk: Róza lépésben haladva felállt Hurrikán hátán és végigvonult az egész lovardában, mely feladat a ló hátán való egyensúlyozás magas fokának kifejlesztésére szolgál.. Rövid közös lovastorna gyakorlatok bemutatását követte Kiss Luca magasugratása Vendég nevű lovával: Luca egy 110 cm-es, tömör akadály helyes megugratását mutatta be a vendégeknek.. Radimeczky Géza Hurrikán nevű lovával ugyancsak ugratás feladatot mutatott be kiemelkedő színvonalon.. A bemutatóra Kiss Lucát Huszthy Ádám lovas oktató, a Póni Suli növendékeit Bulla Hajnalka, lovas edző készítette fel.. A résztvevő növendékek: Mátyus Ágota, Mátyus Andor, Radimeczky Róza, Radimeczky Géza, Radimeczky Misi, Kiss Luca, Kiss Kinga.. A Cserkészlovarda a Piliscsabai Cserkész, Lovas, Kultúrális, Szabadidős és Sport Egyesület bázisa az Iskola u.. alatt.. A lovardában működő Póni Suli 5 lóval várja a lovagolni vágyó gyermekeket 4 éves kortól: Áfonya (shetlandi póni), Szeder (shetlandi póni), Gyömbér (haflingi kisló), Menta (haflingi kisló), Hurrikán (haflingi kisló).. Célunk a lovaglás és a lovas tevékenységek népszerűsítése a gyermekek körében, ezáltal a lovas kultúra életben tartása és a magyar lovas élet színvonalának növelése.. A bemutatót vacsora követte.. A vacsorához Bodor László csongrádi bioborász gyümölcs- és törköly pálinkáját, illetve Zweigelt vörösborát szolgálták fel.. A miniszter úr 19 órakor távozott, egy újabb hivatali kötelezettségének eleget téve.. A vendégek még késő estig beszélgettek, felelevenítve a régi bios együttlétek hangulatát.. A másnapi programon részt vevők a Iosephinumban és a Szent Vince Kollégiumban lettek elszállásolva.. A Sárközy Péter Tudományos Emlékülést anyagilag támogatták: Parádi Andor és felesége, Hubai Imre és családja, dr.. Sárközy Péter az Alapítvány alapítója, Daróczi Istvánné biogazdálkodó, dr.. Medgyessy István biogazdálkodó, Markovics András piliscsabai vállalkozó, dr.. Farkas Elek és családja a Pilisi Biokertész Klub tagjai, és dr.. Gerhardt Ferenc.. Biobort és lépesmézet hoztak a csongrádi bioegyesület tagjai: Bodor László és Lakatos Jenő.. Ugyancsak borral járult hozzá Kretz István piliscsabai vállalkozó és dr.. Köhler Mihály tarcali borász, a Sárközy Emlékérem kitüntetettje.. A Colas Kft.. talajjavító riolittufát küldött a kiállításra.. Az Őstermelő kiadványaiból, Frühwald Ferenc az általa kiadott Bio Holmit adott a résztvevőknek.. Palik László és felesége Klára a Felvidékről hozott bioborokat, biopálinkákat és gyümölcs aszalványokat állított ki.. Bíró Szilveszter a Kollégium kiadványával kedveskedett a résztvevőknek.. Kiss Antal az Államelnök Úr nemzetstratégiai főtanácsadója, Piliscsaba korábbi elpolgármestere a Piliscsaba emlékkönyveket ajánlotta fel a résztvevőknek.. Köhler Mihály 10 db Rácz Lajos: Parasztsors a XX.. században c.. könyvét, míg a Sárközy Péter Alapítvány a Biogazda Füzetek 5 füzetét adta a külföldi és protokoll vendégeknek.. A rendezvény kiállításának központi részét a Pilisi Biokertész Klub tagjainak dr.. Solti Gábor, dr.. Kerényi Mária, Németh György, Ayné Dalos Hilda, dr.. Melkó Erika - saját termelésű zöldségeiből álló kiállítás jelentette.. A rendezvény önkéntesei a Csaba Kör Egyesület részéről Szeredi Ambrus Kálmán, Szabó Miklós, Salgó Nemes Károly egykori önkormányzati képviselők voltak.. Vissza Emlékülések..

  Original link path: /sarkozy/emlekulesek/2011.html
  Open archive

 • Title: Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért - 2012 évi Sárközy Péter Tudományos Emlékülés
  Descriptive info: eszámoló a X.. Boros Csaba.. Köszönjük Bíró Szilveszternek, az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Szerzetesrend tulajdonában lévő Iosephinum Kollégium és Szakközépiskola igazgatójának, hogy idén is felajánlotta, hogy a kollégium dísztermében tarthassuk rendezvényeinket.. Bíró Szilveszter köszöntőjében hangsúlyozta, hogy jövőre is szeretettel várja a Sárközy Péter Emlékülés résztvevőit.. Az Emlékülés kapcsolódott a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének közgyűléséhez.. Ezért is választottuk a 2012-es év témájául:.. Ökológiai gazdálkodás, biokultúra mozgalom a Kárpát-medencében.. A rendezvény fővédnökségét a 2011.. évhez hasonlóan idén is.. vidékfejlesztési miniszter vállalta.. A Sárközy Péter Emlékülés levezető elnöke Tamás Enikő, az Európai Unió Agrárgazdasága korábbi főszerkesztője, több biokertészkedéssel foglalkozó könyv szerzője volt.. A rendezvényt részvételével mintegy 80 fő tisztelte meg.. Ahogy minden évben, 2012-ben is részt vettek az Emlékülésen az Alapítvány kurátorai, az alapító, dr.. ifj.. Sárközy Péter és Bodnár György kurátor, Somlószőlős polgármestere.. Ott voltak a kolozsvári dr.. Veress Éva kivételével a Sárközy Péter Emlékérem kitüntetettjei: Parádi Andor, Korgáné dr.. Köhler Mihály, Muntyán Istvánné, Lakatos Jenő, Budaházi Antal és dr.. A Vidékfejlesztési Minisztérium részéről dr.. Fazekas Sándor képviseletében dr.. Feldman Zsolt helyettes államtitkár vett részt az Emlékülésen.. A minisztériumból még Sós Judit és Szabó Réka jött el.. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részéről Nagyné Sipos Andrea, Rónai Anna, Vásárhelyi Adrienn és Juhász Ágnes, míg a Nemzeti Agrár-szaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézettől dr.. Mezőszentgyörgyi Dávid képviseletében Budai Krisztina és Rakaczky István jött el.. A résztvevő társ bio civil szervezetek közül meg kell említeni a Kelet-magyarországi Biokultúra Egyesületet (Bodnár György elnök, Hubai Imre elnökhelyettes), a Közép-magyarországi Biokultúra Egyesületet (Obreczán László elnök, Horváth Zsuzsanna titkár, Földes István, Balogh Béla, Parádi házaspár, Maya Carmen és mások), a Békés és Környéke Biokultúra Közhasznú Egyesületet (Berta György, Dacziné Dúzs Julianna képviseletében), a Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesületet (Róla Miklós elnök, Lakatos Jenő, Horváth Varga Dávid, dr.. Fekete István, Lajos István és mások), mely egyesület tagjai egyben a kiállítási termékeik mellett tizenöt piliscsabai bioklub tagnak hoztak fel biotermékeket.. Farkas Gábor elnökként a Magyar Családi gazdálkodók és Őstermelő Érdekérvényesítő és Érdekvédő Szövetsége Egyesületet (MAÉSZ) képviselte.. A résztvevők között köszönthettük a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének tizenkét tag-szervezetének vezetőit, képviselőit.. (Személyüket a KÖSZ beszámoló tartalmazza.. Az Emlékülés gördülékeny megrendezését és lefolytatását Tóth Erzsébet, az Alapítvány irodavezetője és a Pilisi Biokertész Klub önkéntes csapata Farkas Márti, Peterle Györgyné, Ayné Dalos Hilda, szeredi Ambrus Kálmán biztosította.. Ők látták el a vendégek fogadását, utaztatását, a regisztrációt és a büfé-szolgáltatást.. 15-kor dr.. Solti Gábor az Alapítvány kuratóriumi elnöke nyitotta meg a jubileumi X.. Köszöntőjében elhangzott, hogy.. Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden résztvevőt.. Köszöntöm a Sárközy család megjelent tagjait, a Sárközy Emlékérem kitüntetettjeit, családtagjait.. Köszöntöm dr.. Feldman Zsolt helyettes államtitkár urat, aki dr.. Fazekas Sándor miniszter úr képviseletében a Vidékfejlesztési Minisztériumot képviseli.. A Miniszter Úr levélben kívánt sikeres találkozót és érdemi tapasztalatcserét.. A Sárközy Emlékülésen résztvevő vendégek mellett üdvözlöm a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének holnapi közgyűlésére érkezetteket, külön szívélyes vendégszeretettel a határon túlról, a Felvidékről, Erdélyből, a Kárpátaljáról, Délvidékről érkezetteket.. Gratulálok dr.. Köhler Mihálynak, akit a miniszter úr Fleischmann Rudolf díjjal tüntetett ki az idei augusztus 20-i ünnepség keretében.. Az indoklásban kiemelték dr.. Köhler Mihálynak az ökogazdálkodásban elért érdemeit.. Ugyancsak gratulálok Bodnár Györgynek, a Sárközy Péter Alapítvány kurátorának, a Kelet-magyarországi Biokultúra Egyesület elnökének, Somlószőlős polgármesterének, akinek a Miniszter Úr elismerő oklevéllel ismerte el a somlói borvidék értékeinek megőrzésében, fejlesztésében kifejtett érdemeit.. Végül, de nem utolsó sorban köszöntöm Bíró Szilveszter urat, a Iosephinum igazgatóját, aki idén is helyet biztosított a kétnapos rendezvényünkre.. Tizenkét éve, hogy eltávozott közülünk Péter bácsi, óriási űrt hagyva nemcsak családja, barátai körében, de a biokultúrában is.. Amíg közöttünk volt, az a tizenhét év volt a Biokultúra Egyesület, a biomozgalom, az ökológiai gazdálkodás fénykora.. A Sárközy Péter Tudományos Emléküléseket Péter bácsi elhunytához, 2000.. szeptember 4-hez legközelebb eső hétvégén tartjuk.. A tudományos üléseket minden évben egy-egy témakör köré csoportosítjuk.. Így tanácskoztunk már az ökogazdálkodásról, mint a jövő útjáról (2003.. ), az információról, kutatásról (2004.. ), a bioállattartásról (2005.. ), a civil bioszervezetekről (2006.. ), a biomozgalom és az ökogazdálkodás helyzetéről (2007.. ), 2008-ban a 25 éves biomozgalomról emlékeztünk meg, 2009-ben Csongrádon Sárközy Péterről, Eke Károlyról és Piroska Rékáról a Bioterméktanács megalapítására emlékeztünk.. 2010-ben a biodinamikus gazdálkodás, míg 2011-ben a biogazdálkodást segítő kiadványok volt a téma.. Az Emléküléseket tartottuk már Sárközy Péter egykori munkahelyein, a Szent István Egyetemen, az egykori Kertészeti Egyetemen, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban, a biomozgalom egyik bölcsőjénél, ahol a Bioterméktanács alakult meg: Csongrádon.. Az utóbbi időben Piliscsaba, az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációjának Iosephinum Kollégium és Szakkollégiuma ad méltó helyet.. Köszönet érte tartományfőnöknőnek és Bíró Szilveszter igazgató úrnak.. Idén az Emlékülésen, kapcsolódva a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének első közgyűléséhez, a téma az ökológiai gazdálkodás, biokultúra mozgalom a Kárpát-medencében.. Szívből köszöntöm a határon túli testvéreinket, barátainkat, előadóinkat.. Külön nagy szeretettel köszöntöm azon határon túlról érkezett vendégeinket, akik már magyar állampolgárként is jöttek.. Egy kicsit gyógyul a 2004.. december 5-i seb.. Az Emlékülésre adtuk ki dr.. Fazekas Sándor miniszter úr személyi keretéből nyújtott támogatásának köszönhetően a növénytársításokat, melyet minden résztvevőnek szeretettel átnyújtunk.. Ugyancsak megköszönöm a Miniszter Úrnak az Emlékülés és a közgyűlés megrendezéséhez nyújtott támogatását, köszönet a többi támogatónknak is.. Mindenkinek eredményes, tartalmas tanácskozást, szép napot kívánok!.. Az Emlékülés megkezdése előtt szeredi Ambrus Kálmán a rendezvény szellemiségéhez illő felolvasással alapozta meg az esemény hangulatát.. Az Emlékülést dr.. Feldman Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára köszöntötte.. A Helyettes Államtitkár Úr előadásában hangsúlyozta a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatosan a természettel való összhang fontosságát, amelyben az ökogazdálkodók különösen elöl járnak és példát mutatnak.. Kiemelte, hogy a Kárpát-medence mintegy 5,8 millió hektárnyi termőterületével bázisul szolgál az itt élő népeknek, a magyaroknak.. Álláspontja szerint a magyar ökológiai gazdálkodás stagnálása részben a magyar fogyasztói kultúrára vezethető vissza, amely az útkeresés fázisában van.. Elmondta, hogy a magyar fogyasztó ár érzékeny, ezért az ökológiai gazdálkodás elemi érdeke az alacsonyabb piaci árak megteremtése, amely például a termelők és fogyasztók közötti gátak lebontásával, így a közvetlen értékesítéssel, illetőleg innovációval érhető el.. Feldman Zsolt aláhúzta a fenntarthatóság, az összefogás és a helyes munkaszervezés fontosságát.. Előadását azzal zárta, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium továbbra is mind tágabb értelemben véve az ökológiai gazdálkodás, mint pedig a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének partnere lesz a jövőben.. (Az előadását követően készséggel válaszolt dr.. Medgyessy István, Tejfalussy András, Lajos István, dr.. Köhler Mihály, Lakatos Jenő és Drexler Dóra kérdéseire, melyek a túlzott pályázati adminisztrációra, az ökogazdálkodás fontosságának tudatosítására, az ökológiai akcióterv kidolgozására, illetve a jelenlegi ellenőrzési rendszer megváltoztatására irányultak.. A program első előadásában dr.. Solti Gábor egy hosszabb (29 oldal) tanulmányának kivonatából készített prezentációval (köszönet érte Sós Juditnak) ismertette az ökológiai gazdálkodás helyzetét Magyarországon.. (A teljes anyagot az Alapítvány honlapján.. sarkozybio.. közzétettük.. A határon túli területek (Délvidék, Felvidék, Erdély, Románia, Szerbia, Szlovákia) ökogazdálkodásáról Bödő  ...   erre legméltóbbak kapják.. A biomozgalomban, a gazdálkodók között igen sok nagyon értékes hiteles személy található, akik mindenben megfelelnek a szigorú feltételrendszernek.. Az Emlékérem Bizottságnak minden évben komoly mérlegelést jelent, hogy ki kapja az az évi díjat.. Úgy érezzük, hogy lelkiismeretesen kiválasztott személyekkel a legjobbak közül a legjobbat választottuk.. Bízunk benne, hogy a biotársadalom egyetért, elfogadja döntésünket.. Az első emlékérmet Parádi Andor kapta.. Őt követte dr.. Sebők M.. Péter professzor Kolozsvárról, majd dr.. Szalay László.. Sajnos ők ketten már nincsenek közöttünk.. Emléküket megőrizzük.. 2005-ben dr.. Jánosik Zsuzsanna, majd Hubai Imre, dr.. Veress Éva, Muntyán Istvánné, Lakatos Jenő, Budaházi Antal, tavaly dr.. Medgyessy István kapta a Sárközy Emlékérmet.. Az eddigi kitüntetettek a hazai és erdélyi biokultúra mozgalomból, a termelők közül kerültek ki.. Úgy érezzük, döntésünkkel ott fenn Péter bácsi is egyetért.. Az idei döntést is körültekintő és megfontolt egyeztetés előzte meg.. A legtöbb szavazatot idén is egy olyan személy kapta, aki mindenben megfelelt a kiírásnak.. Közel két évtizede a biomozgalomban végzett termelői, oktatói, kutató munkáját elismerés és tisztelet övezi.. A 2012.. évi Sárközy Péter Emlékérem kitüntetettje Boros Csaba.. Munkájához további sok sikert, örömöt, jó egészséget kívánunk neki és családjának, akikkel közösen működtetik a gazdaságukat.. Felkérem a tavalyi kitüntetettet, dr.. Medgyessy Istvánt, hogy olvassa fel a laudációt.. LAUDÁCIÓ.. A Sárközy Péter Emlékérmet minden évben egy olyan személy kaphatja meg, aki a hazai biomozgalomban, az ökogazdálkodás fejlesztése területén dr.. Sárközy Péter szellemiségéhez méltó erkölcsi magatartással olyan termelői, oktatói, kutató munkát végzett, mely kimagasló és példamutató volt, hozzájárult a biogazdálkodás elismeréséhez.. A felvételen (balról jobbra): ifj.. Sárközy Péter, dr.. Solti Gábor, Boros Csaba.. Az Emlékérmet a hozzá járó pénzdíjat és emléklapot idén is olyan személy kapja, aki maradéktalanul megfelel a kiírásban foglaltaknak.. A díj átadásáról minden évben az Alapítvány kurátorai és a korábbi kitüntetettek döntenek.. Mindenkinek szuverén joga bárkit jelölni.. Idén a legtöbb jelölést a mai nap ünnepeltje kapta.. 1942-ben Magyarországon, Marosvásárhelyen született.. A Bolyai Farkas Elméleti Közép-iskolában megszerzett érettségi után Nagyvádadon elvégezte az Egészségügyi Technikumot röntgen szakon.. Ezeket már Romániában.. A mezőgazdasággal való kapcsolatát az ősök Erdőszentgyelen lévő birtoka jelentette.. A Wass Albert regényeiből jól ismert Görgényi havasok délnyugati lankás-dombos festői táján, Erdőszentgyelen vold dédapja a Teleki grófok birtokán gazdatiszt és egyben földbirtokos is.. Boros Csaba ebbe a környezetbe született, ismerte, szerette meg a földet, melyből mára már csak 27 hektár maradt meg.. A biokultúrával, biogazdálkodással 1989 telén találkozott először, amikor a szilvesztert Magyarországon töltötte.. Itt találkozott a Frühwald Ferenc-Seléndy Szabolcs által kiadott, Mezei Ottóné által németből fordított biokertész kalendárum -ával.. 1990 tavaszán Tóthfalussy Veress Éva és Vereb Dér Ildikó révén a kolozsvári, szolnoki, debreceni helyi csoportok kapcsolata adta a gondolatot, hogy Marosvásárhelyen is létrehozzon egy biokultúra csoportot.. 1990-ben még csak 4-5 taggal, az ősmaggal kezdte meg a szervezést.. szeptember 2-án Erdélyben a kolozsvári után másodikként alakult meg a maros-vásárhelyi Biokertész Csoport.. A csoport kifejezés azt jelentette, hogy az önálló bírósági bejegyzésig a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete biztosította a jogi személyiséget.. Az önálló egyesületként történő bejegyeztetés 2000.. május 26-án történt meg, 25 alapító taggal.. Tíz év kemény munkájával elérte, hogy egyben tartotta a csoportot, vonzó programokkal újakat vont be, illetve Marosvásárhelyen és környékén megismertette a biokultúra szellemiségét, az ökológiai gazdálkodás lényegét.. 1993-2010 között 637 alkalommal 6.. 644 résztvevővel tartottak előadásokat, konzultációkat, biogazda tanfolyamokat Marosvásárhelyen és a Maros, illetve a Nyárádvölgyi falvakban.. Gondot fordított arra, hogy a csoport tagjai is folyamatosan képezzék magukat.. Az 1997-ben első alkalommal megszervezett RMGE Ezüstkalászos Gazdatanfolyam legelső vizsgázottjai között a csoportja 14 tagja is ott volt.. A tevékenységük precíz dokumentálása mellett kialakította és folyamatosan bővítette a csoport szakmai könyvtárát és videofilmtárát.. Ez a jövőben része lehet a Kárpát-medencei ökoadatbázisnak.. Mindvégig kitűnő kapcsolatot ápolt a Biokultúra Egyesülettel, a Sárközy Péter Alapítvánnyal, a Bioterrával és az egykor Erdélyben még működő 11 helyi biocsoport vezetőivel, tagjaival.. Munkája elismeréseként 1996-ban megkapta a Biokultúra Egyesület Tiszteletbeli Külhoni Csoportvezetője címet, míg Romániában a 2003-as év legsikeresebb önkéntességi-társadalmi szervezője elismerést.. 22 év alatt folyamatosan ellátta a csoport vezetését, az egyesületté alakulás után a tagság bizalmából az elnökségét.. Elérve a 70.. életévet, 2012-ben átadta a vezetést Gombos Árpád fiatal agrármérnöknek.. Ő vezetőségi tagként segíti majd a fiatalok munkáját, tapasztalataival, tudásával, kapcsolatrendszerével hozzájárulva a marosvásárhelyi biocsoport további sikeres fejlődéséhez.. Ahogy önéletrajzában maga fogalmazott:.. Visszatekintve az elmúlt 20 évre, önhittség nélkül elmondható, hogy a pár száz találkozás a jó pár ezer, potenciálisan 'biofertőzött'-nek tekinthető termelővel, fogyasztóval, hozzájárult egy társadalmi csoport jó közösségérzettel rendelkező tudatának a kialakulásához, és végeredményben siker történet.. Valamit megszültünk, felneveltünk úgy-ahogy, és immáron a 'gyerek' felnőttnek tekinthető.. A Sárközy Péter Emlékérem 2012.. évi kitüntetettje Boros Csaba.. Az Emlékérem Bizottság ezzel ismeri el az erdélyi biomozgalomban kifejtett több mint két évtizedes munkáját.. További jó egészséget, örömet kívánunk neki és feleségének, Olgának is, aki megértő segítője, támogatója a munkájában.. A kitüntetést, az Emlékérmet az alapítvány alapítója, Sárközy Péter fia, ifj.. Sárközy Péter nyújtotta át.. Az emléklapot Bodnár György, az alapítvány kurátora, míg a pénzdíjat dr.. A kitüntetés átadását követően Boros Csaba meghatott szavakkal köszönte meg az elismeréseket.. A zárszót az Alapítvány elnöke tartotta, megköszönve a jelenlévőknek a részvételt, az előadóknak az értékes előadásaikat.. A konferencia után a résztvevők egy része a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai campusát tekintették meg szakszerű idegenvezetéssel.. A résztvevők másik része a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének közgyűlésén vett részt.. Az Alapítvány elnöke a X.. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés résztvevőit a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar piliscsabai campusán a Makovecz Imre által tervezett Stefaneum aulájában vacsorán látta vendégül.. ***.. Köszönet illeti a támogatókat, akiknek a nagylelkű támogatása jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy idén is megrendezhettük az emlékülést.. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr saját keretéből a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének a közgyűlését támogatta.. Mivel a két rendezvény szorosan kapcsolódott egymáshoz, így az emlékülés költségeinek egy részét ebből a keretből tudtuk fedezni.. Megköszönjük az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (igazgatója dr.. Drexler Dóra) nagylelkű anyagi támogatását.. Sárközy Péter, az alapítvány alapítója immár tizenkettedik alkalommal maga biztosította az emlékéremhez járó pénzjutalmat.. Medgyessy István biogazdálkodó, Lakatos Jenő bioméhész, Budaházi Antal biodinamikus kertész mindhárman a Sárközy Emlékérem kitüntetettjei anyagilag is, és a kiállításhoz, kóstoltatáshoz termékeikkel járultak hozzá.. Farkas Gábor és családja biogazdálkodók szintén anyagilag támogatták a rendezvényt.. Külön megköszönjük Markovics András piliscsabai vállalkozónak, aki kívülálló, de piliscsabai lokálpatrióta, idén is anyagilag támogatta a piliscsabai rendezvényt.. Köszönet illeti azokat, akik biotermékekkel járultak hozzá a kiállításhoz, kóstoltatáshoz, illetve a fogadáshoz: Frühwald Ferenc (biokávé), Bodnár György és felesége (somlói biobor), dr.. Köhler Mihály (biobor a tarcali pincészetéből), Hubai Imre és felesége (gyümölcs, biohúsáruk), dr.. Palik László és felesége Klára (bioborok, aszalványok), dr.. Medgyessy István (bioalma), a pilisi biokertész klub tagjai (Peterle Györgyné, Ayné Dalos Hilda, Farkas Márti, Vígh Zoltán, Solti Gábor).. hu) »..

  Original link path: /sarkozy/emlekulesek/2012.html
  Open archive •  


  Archived pages: 111